Welkom op de website van Salland

Pluimvee- en varkensbedrijf Rensen

Pluimvee- en varkensbedrijf Rensen is een echt familiebedrijf, dat wordt gerund door de vierde generatie. Marc en Ans zijn boer in hart en nieren en ook zoon Jurre is al regelmatig in de stal te vinden. Het bedrijf telt 40.000 vleeskuikens en 520 fokzeugen.
De biggen blijven op het bedrijf totdat ze 25 kilogram wegen, daarna gaan ze naar een vaste mester. De stallen worden verwarmd door een houtkachel en de lucht gereinigd d.m.v. een biologische luchtwasser.

De kuikens komen als ze 1 dag oud zijn in een schone en ontsmette stal, met nieuw strooisel waar de temperatuur 35 graden is. De eerste dagen zijn erg intensief, de kuikentjes krijgen de beste zorg voor een goede start. Als ze het juiste gewicht hebben gaan ze naar de slachterij.
Dankzij de zorgvuldige manier waarop Marc zijn dieren houdt, zijn ze gezond en wordt op het bedrijf nauwelijks antibiotica gebruikt. Wekelijks wordt er samen met de voerleverancier gekeken in de stal en worden verbeterpunten geanalyseerd voor de beste zorg.

Pluimvee- en varkensbedrijf Rensen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen op ons bedrijf en daarover te vertellen. Op die manier hopen we meer in verbinding te komen met de burgers. Door mee te doen met SBeEB willen we die verbinding graag versterken.

  • De mest wordt afgevoerd van het bedrijf, en verwerkt. Door middel van verbranding wordt er groene energie mee opgewekt, en deze energie kan weer door burgers in Nederland worden gebruikt.

  • We nemen verschillende maatregelen om energie te besparen en niet onnodig te verbruiken. Goed voor milieu en portemonnee. Daarnaast wekken we onze eigen energie op door middel van zonnepanelen, zo maken we optimaal gebruik van het dak van de stallen.

  • Onze kippen worden gehouden volgens het Mc Donalds concept. Zo mogen we een maximum aan kilogrammen kippen per vierkante meter houden en krijgen de dieren afleidingsmateriaal waarmee ze kunnen ‘spelen’.

  • De kuikens die we op ons bedrijf krijgen, zijn afkomstig van jonge kippen die net begonnen zijn met het leggen van bevruchte eieren. Dat levert kleinere kuikens op, die vatbaarder zijn voor ziekten. Door hygiënisch te werken, bijvoorbeeld douchen voor je de stal binnen gaat, proberen we ziektes zoveel mogelijk buiten de stal te houden.

  • Omdat we relatief weinig grond bij ons bedrijf hebben, is dit lastiger in te passen bij ons. Bomen en struiken op het erf staan mooi, en bieden voedsel en schuilplekken aan vogels en insecten.

  • Ons bedrijf moet er netjes en verzorgd uitzien.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners