Welkom op de website van Salland

Over ons

Waarom Salland Boert en Eet Bewust?

Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie en produceren het voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan de ontwikkeling van hun bedrijf.

Het doel van ‘Salland Boert en Eet Bewust’ is om voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. In Nederland is nu nog minder dan 1 procent van de beroepsbevolking als agrariër actief. Deze kleine groep zorgt voor het voedsel waardoor ook de andere 99 procent verzekerd is van veilig en verantwoord voedsel. Dit geeft een ieder de vrijheid om te wonen en werken waar ze dat willen. Ook boeren hebben echter ruimte nodig om te blijven kunnen ondernemen. Daarom is het belangrijk dat die ruimte er is en dat boeren gehoord maar zeker ook gewaardeerd worden door burgers. Betere en intensievere contacten  moeten leiden tot (meer) wederzijds begrip en waardering. Dat werkt naar twee kanten; de burger krijgt een beter beeld van de agrarische sector, door het eerlijke verhaal van de boer. De boer zelf begrijpt beter wat burgers belangrijk vinden.

Salland Boert en Eet Bewust gaat uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bewuste boeren scoren plussen op minimaal vier van de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. De bewuste boeren moeten dan ook eerst gecertificeerd worden ten aanzien van bovengenoemde onderdelen, voordat ze deel kunnen nemen aan SBeEB. Bij certificering streeft SBeEB ernaar om altijd een een burger uit de streek aanwezig te laten zijn. De belangrijkste voorwaarde voor boeren om mee kunnen te doen is interactie met de burgers in Salland.  Bedrijven die meedoen zijn niet per definitie bewuster of beter dan hun buren. Maar ze zijn wel nadrukkelijk visitekaartjes van de sector die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen.

Hoe dan?

Wij stimuleren boeren en tuinders om maatschappelijk verantwoord te ondernemen op een open en transparante manier. Gezamenlijk helpen we hen om hun omgeving op een innovatieve manier te betrekken bij hun bedrijf. Zodat er echte en open gesprekken ontstaan en meer wederzijds begrip. Door goede gesprekken op het erf te voeren en door échte’ verhalen te vertellen op social media en via vlogs.

Stichting Boert Bewust

De Stichting Boert Bewust wil lopende streken en streken in ontwikkeling  een zetje in de juiste richting geven zodat er straks een volledig zelfredzame Boert Bewust streek draait in elke regio. De doelstelling: in 2020 zijn er 8 streken met een eigen Boert Bewust label waarin boeren en tuinders volop werken aan verbinding met de samenleving. Onze partners helpen ons hierbij.

Streekteam Salland Boert en Eet Bewust

Marc Rensen
Lisette Wanink
Gert Jan Trompert
Wendy van Schooten
Arjen Hulsman
Mireille Aarnink
Roxan Haarman (coördinator)

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners