Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Van Beek

In het buitengebied van Diepenveen, vlakbij Klooster Nieuw Sion, ligt het melkveebedrijf van Wilco en Heleen van Beek. Het bedrijf telt momenteel ca. 90 melkkoeien en ca. 50 stuks jongvee. De oude boerderij-woning is aangemerkt als gemeentemonument en wordt, samen met de grond (ca. 64 ha) en een aantal stallen, gepacht van Stichting IJssellandschap.

Melkveebedrijf van Beek kent een gesloten bedrijfsvoering. Dit houdt in dat het jongvee door Wilco en Heleen zelf wordt groot gebracht tot gezonde melkkoeien en geen vee van buiten het bedrijf wordt aangekocht. Door de relatief grote hoeveelheid grond, is het bedrijf in staat het vee volledig zelf te voorzien van ruwvoer (gras en mais). In de zomermaanden gaan de koeien overdag de wei in. Wanneer ze op stal staan, kunnen de koeien genieten van koe-matrassen en een koeborstel. De roosters waarop zij lopen, worden schoongehouden door de mestrobot.

De koeien worden 2x daags gemolken in een melkstal waar 20 koeien tegelijkertijd in kunnen. Het grootste deel van de melk wordt geleverd aan de melkfabriek, met het ‘PlanetProof’ label. Dit is een zogenaamde ‘duurzame melkstroom’, waarbij de veehouder aan extra vereisten moet voldoen op het gebied van o.a. dierwelzijn, diergezondheid en natuur. Een deel van de melk wordt als rauwe, onbewerkte, volle melk op het boerenerf verkocht via een zelfbedieningsautomaat: de melktap.

Wilco en Heleen: ‘Wij zijn trots op ons bedrijf en de agrarische sector en willen daar graag over vertellen, daarom doen wij mee met Salland Boert en Eet Bewust!’

Melkveebedrijf Van Beek

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Wilco en Heleen willen graag meer openheid geven over de sector en vinden het leuk om mensen meer te vertellen over hun bedrijf. Dit doen ze o.a. door het ontvangen van mensen op hun bedrijf en bij hun Melktap, maar ook als een van de Wakkere Boerinnen via Facebook en Twitter.

  • Melkveebedrijf van Beek is zelfvoorzienend qua ruwvoer. Dit betekent dat het bedrijf over voldoende grond beschikt om al het vee, het hele jaar rond, te voorzien van eigen gras en mais. Er hoeft geen ruwvoer van buiten het bedrijf aangekocht te worden. Om erfafspoeling van sappen uit het voer in de kuilen tegen te gaan, is er een bezinksloot aanwezig. Daarnaast voldoet het bedrijf ruimschoots aan de wet ‘geurhinder en veehouderij’.

  • Een zogenaamde platenkoeler zorgt ervoor dat de warme melk dat net uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Het lauwe water stroomt rechtstreeks naar de drinkbakken van de koeien in de stal. Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuum op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energiegebruik.

  • De koeien van Wilco en Heleen liggen op comfortabele koematrassen in ligboxen van die qua afmeting voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Koeien die ’s winters afkalven, doen dit in een strohok. Koeien die in de zomermaanden afkalven, hebben beschikking over een afkalfweide. Na de geboorte groeien de kalfjes minimaal 3 maanden op in strohokken, alvorens ze verhuizen naar ligboxen. In de ligboxenstal is een koeborstel aanwezig.

  • Op de categorie diergezondheid scoort melkveebedrijf van Beek 3 punten. Zo is het medicijngebruik ruim minder dan is toegestaan (50% onder de maximale streefwaarde). Ook is het bedrijf gekoppeld aan een monitoringssysteem wat inzicht biedt in de gezondheid van de kudde. Zo worden ziektes eerder gedetecteerd en kan er wanneer nodig op tijd worden behandeld.

  • Wilco en Heleen kunnen alle mest van hun koeien kwijt op hun eigen land. Er is op dit bedrijf dus geen sprake van een mestoverschot.

  • De koeien van Wilco en Heleen hebben weidegang en het erf is netjes en opgeruimd.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners