Melkveebedrijf Van Beek

Over Melkveebedrijf Van Beek

In het buitengebied van Diepenveen, onder de rook van Klooster Sion, ligt het melkveebedrijf van Wilco en Heleen van Beek. Het bedrijf telt momenteel ca. 90 melkkoeien. De koeien worden 2x daags gemolken in een een nieuwe melkstal. De oude boerderij-woning is aangemerkt als gemeentemonument en wordt, samen met de grond (ca. 58 ha) en een aantal stallen, gepacht van Stichting IJssellandschap.

Melkveebedrijf van Beek kent een gesloten bedrijfsvoering. Dit houdt in dat het jongvee door Wilco en Heleen zelf wordt groot gebracht tot gezonde melkkoeien en geen vee van buiten het bedrijf wordt aangekocht. Door de relatief grote hoeveelheid grond, is het bedrijf in staat het vee volledig zelf te voorzien van ruwvoer (gras en mais). In de zomermaanden gaan de koeien overdag de wei in. Wanneer ze op stal staan, kunnen de koeien genieten van koe-matrassen en een koeborstel. De roosters waarop zij lopen, worden schoongehouden door de mestrobot.

Wilco en Heleen: ‘Wij zijn trots op ons bedrijf en de agrarische sector en willen daar graag over vertellen, daarom doen wij mee met Salland Boert en Eet Bewust!’

Bijzonderheden

Familie van Beek
Raalterweg 49
7431 PA Diepenveen

Facebook Wakkere Boerin

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit