Welkom op de website van Salland

17 september 2022

Toer de Boer voor Raaltese gemeenteraad

“Toer de Boer” voor gemeenteraad Raalte

Vrijdag 16 september hebben verschillende raadsleden en wethouder Ben Nijboer van gemeente Raalte op uitnodiging van LTO Salland en Salland Boert en Eet Bewust een bezoek gebracht aan het Raaltese platteland. Doel van de middag was om kennis te maken met elkaar, en de raadsleden en wethouder mee te geven wat er momenteel speelt op de boeren erven in gemeente Raalte.

Rond het middaguur werden de raadsleden ontvangen in Zichtstal Pleegste, de vergaderlocatie op het varkens- en akkerbouwbedrijf van familie Rientjes. Na een kijkje bij de varkens en een streekproductenlunch, gaf gastheer Stephan Rientjes een korte presentatie over zijn bedrijf. Een stukje historie, maar ook vooral vooruitblikken; kansen zien, juist in deze onzekere tijd.

Na de lunch vertrokken de raadsleden en wethouder per bus naar familie Ten Hove. Zij runnen een melkveebedrijf in Mariënheem, dichtbij het Natura 2000 gebied Boetelerveld. Melkveehouder Frank heeft de raad en wethouder uitgelegd hoe deze onzekerheid zijn dagelijkse bedrijfsvoering en keuzes die hij maakt, beïnvloedt; “Ik wil graag nog meer investeren in biodiversiteit en duurzaamheid, maar dat zijn investeringen die je voor de langere termijn doet. Wie zegt dat ik hier over 10 jaar nog kan boeren?” Als 10e generatie boer hoopt hij het levenswerk van zijn ouders te mogen voortzetten.

De raad en wethouder vervolgden hun ‘Toer de Boer’ naar het melkveebedrijf van familie Olthof. De ligging van het bedrijf tegen het dorp Mariënheem, en tussen de spoorlijn en N35 brengt de nodige beperkingen en kopzorgen met zich mee voor het gezin. Desalniettemin blijft Olthof, net als Ten Hove, zijn bedrijf doorontwikkelen, zoals het investeren in een emissiearme vloer en zonnepanelen.

De reistijd werd door LTO Salland en Landschap Overijssel ingevuld om de raadsleden en wethouder te informeren over verschillende zaken. Denk aan de gebiedsgerichte aanpak, Salland Loont, en de samenwerking tussen Landschap Overijssel en Sallandse boeren. Eenmaal terug in Zichtstal Pleegste, werd de middag afgesloten met een borrel en een kort woordje over Salland Boert en Eet Bewust, een stichting van Sallandse boeren die zich inzetten voor een betere verbinding tussen voedselproducent en – consument.

Er kan teruggeblikt worden op een geslaagde middag, vol goede gesprekken en wederzijdse waardering voor elkaar. Doel is om elkaar te blijven vinden, en in gesprek te blijven over regelgeving die het Raaltese platteland raken.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners