Welkom op de website van Salland

Vleesveebedrijf Ossekop, familie Denneboom

Vanaf Sint Peter, 22 februari 1915, pacht onze familie boerenerve Ossekop op landgoed Bannink. Wij, Jan en Henny Denneboom zijn de 3e generatie, die woont en werkt op de Ossekop.

De Ossekop was in 1915 een boerderij (voormalige herberg) met daarbij behorende bouw- en weilanden, grootte ongeveer 18 hectare. De eerste jaren was het een gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen. In de jaren 60 van de vorige eeuw werden er vrijveel kippen (slachtkuikenmoederdieren) gehouden. Aan het eind van de jaren 60 kwam de ernaast liggende pachtboerderij, de Tesebelt, vrij. Eerst werd de grond en later werd het hele bedrijf aan boerenerve Ossekop toegevoegd. De omvang werd ongeveer 33 hectare. De kippen waren ondertussen weg. Er kwamen meststieren en meer vleesvarkens. Het aantal melkkoeien steeg.

Wij, Jan en Henny, besloten aan het eind van de jaren 70 verder te gaan met alleen melkvee. Het uitbreiden van de veestapel ging geleidelijk door eigen aanwas. Hier kwam met de invoering van het melkquotum een abrupt einde aan. Toch bleven we naar uitbreidingsmogelijkheden zoeken en na een uitbreiding buiten het landgoed besloten we er vleesvee bij te gaan houden. Na enig zoeken en verschillende ervaringen met Franse rassen bleek het ras Charolais ons het beste te bevallen. Vanaf de jaren 90 liep/loopt er een kudde Charolais met stier aan de Holterweg hoek Nieuwe Dijk in Deventer.

Ondertussen kwam de stad Deventer steeds verder de kant van de Bannink, Ossekop, op en werd het landgoed door provinciaal beleid de grens van de bebouwing. We werden langzaam maar zeker opgesloten door de Holterweg, de alsmaar drukker wordende spoorlijn en de stad.

In het provinciaal structuurplan stond ook dat de Gooiermars was aangewezen als natuurgebied. De aangewezen graslanden etc. hoorden voor een groot deel bij onze pachtboerderij. Deze plannen lagen jaren op actie te wachten. Om nieuwe natuur te kunnen vormen was men vervangende landbouwgrond nodig. Ondertussen wisten wij vrijwel zeker dat we geen opvolgers hebben en we waren met zijn tweeën niet van plan het bedrijf te gaan verplaatsen.
In 2012 kwam er door een vrijwillige ruilverkaveling ruimte voor het realiseren van natuurgebied de Gooiermars. Wij zijn gestopt met melken en we beheren en bewerken nu 35 ha. natuur- en 25 ha. cultuurgrond. De kudde Charolais is uitgebreid naar 30 zoogkoeien met bijbehorend jongvee, totaal ca. 90 stuks. Dit vee loopt zolang het weer het toelaat buiten. Jammer genoeg is de Gooiermars te nat voor het altijd buiten laten lopen van de koeien.

Op dit moment verbouwen we graan, triticale, gras, hooi en maïs. We zijn geheel zelfvoorzienend. Gras en hooi als voer voor alle dieren en eigen graan voor het afmesten van de stieren. Stro voor de tot potstal aangepaste stal. We verbouwen maïs voor de verkoop. Het vlees van de vrouwelijke dieren wordt verkocht als natuurvlees. Jammer genoeg is er op dit moment nog niet een dergelijk afzetkanaal voor stieren.
We hebben besloten om mee te doen aan Salland Boert en Eet Bewust omdat we letterlijk naast de stad wonen. Dagelijks staan bewoners van Groot Colmschate naar onze koeien, stieren en kalveren te kijken. We krijgen daar al jaren lang veel vragen over. Af en toe verzorgen wij excursies op ons bedrijf en door het natuurgebied.

Vleesveebedrijf Ossekop, familie Denneboom

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Er worden regelmatig grote groepen ontvangen op het bedrijf van Jan en Hetty Denneboom. Ze starten met een rondleiding op het bedrijf en maken daarna een wandeling door het natuurgebied. Ook zijn er wel eens schoolklassen ontvangen.

 • Op het onderdeel Milieu worden veel punten gescoord. Omdat de koeien en kalfjes bijna het hele jaar door buiten lopen is er nagenoeg geen stikstofuitstoot. In de wintermaanden ligt het vee in de stal in een dik pak stro. Stro zorgt voor verlaging van de ammoniakemissie.
  Het bedrijf van Jan en Henny is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekent dat zij voldoende land hebben voor het voer van de dieren. Er wordt geen gras van elders aangekocht. Alle mest van het vee wordt gebruikt (aangewend) op eigen grond. Het bedrijf heeft geen mestoverschot.

 • Het Energieverbruik op het bedrijf is zeer laag omdat de dieren over het algemeen buitenleven. Op het dak van de stal zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Deze wekken voldoende energie op om volledig zelfvoorzienend te zijn en daarnaast wordt er nog terug geleverd aan het net.

 • De dieren van Jan en Henny Denneboom hebben het goed, dit blijkt uit het aantal punten op het onderdeel Welzijn. De koeien leven het grootste deel van het jaar buiten, waar ze alle ruimte hebben. Slechts 4 maanden per jaar staan ze in de stal waar voorheen 80 melkkoeien verbleven. Met het huidige aantal van 30 zoogkoeien en bijbehorende kalfjes is er flink veel ruimte. In de stal is een koeienborstel aanwezig, waar ze zich aan kunnen krabben.

 • 3 sterren voor Diergezondheid! Het medicijngebruik is zeer laag. Het bedrijf is gesloten, wat betekent dat alle dieren geboren en opgefokt worden op het bedrijf. Hiermee wordt ziekte insleep van buitenaf voorkomen. Alle kalveren worden getest op BVD d.m.v. een oorbiopt. Het bedrijf is gecertificeerd BVD, IBR en Leptospirose vrij.

 • Drie sterren voor Natuur! Natuur is verweven met de bedrijfsvoering van Rundveehouderij Ossekop. Zo zijn er diverse knotwilgen, houtwallen en struiken waar verschillende dieren kunnen leven en nestelen. In de bomen nestelen verschillende uilenparen en in de stallen is het een komen en gaan van zwaluwen. Voor de weidevogels is er mogelijkheid om veilig verborgen in het gras te nestelen, omdat er pas na mei gemaaid mag worden. In het natuurgebied zijn diverse kikkerpoelen aanwezig en sloten worden op een natuurvriendelijke wijze schoongemaakt.

 • Het bedrijf ziet er netjes uit en de koeien en kalveren lopen de meeste tijd van het jaar buiten. Dit zorgt voor een mooi plaatje. Rondom het bedrijf is rekening gehouden met landschapsinrichting. Zo zijn er streekeigen planten en bomen aangeplant o.a. fruitbomen en eikenbomen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners