Welkom op de website van Salland

Vleesvarkens- en melkveebedrijf Schrijver

Gino Schrijver: “Ik krijg hier elke 4 maanden biggen van 25 kg van een fokvarkensbedrijf. Dat is een bedrijf waar de zeugen biggen krijgen en deze worden verkocht aan een bedrijf zoals het onze. Na ze een periode te hebben verzorgd gaan de varkens naar de slacht. Ze wegen dan ongeveer 120 kg.
We zijn begin 2016 over gegaan op het houden van vleesvarkens volgens het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Ons bedrijf heeft 1 ster. Dat wil zeggen dat de varkens meer ruimte en daglicht krijgen en meer speelmateriaal dan wettelijk verplicht is. Ons bedrijf is door de zonnepanelen op het dak energie neutraal. In de nieuwste schuur wordt alle lucht uit de stal gezuiverd tot wel 95% door een luchtwasser.

Naast ons vleesvarkensbedrijf, waar we 2000 vleesvarkens verzorgen, hebben we ook een melkveebedrijf.
We doen mee met SBeEB omdat we het belangrijk vinden om open te zijn over ons werk en met elkaar in gesprek te komen. We horen graag wat u ervan vindt!”

Vleesvarkens- en melkveebedrijf Schrijver

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Voor ons is het vanzelfsprekend om verbinding te zoeken met buurtbewoners, en daarom organiseren we verschillende activiteiten op ons erf. Mensen zijn altijd welkom om een keer te komen kijken. Ook via social media vertellen we graag over het reilen en zeilen op de boerderi

  • We zijn ons ervan bewust dat volgende generatie ook moet kunnen boeren, daarom zijn we zuinig op het milieu. Zo maken we gebruik van een luchtwassysteem, waardoor ammoniak en fijnstof uit de uitgaande lucht gefilterd worden.

  • Ons bedrijf is energieneutraal: door middel van zonnepanelen wekken we zelf alle energie op, die we op het varkensbedrijf verbruiken.

  • We doen mee met het Beter Leven 1 ster keurmerk; de dieren hebben meer ruimte en beschikken over afleidingsmateriaal waarmee ze zich kunnen vermaken.

  • We monitoren zeer frequent de gezondheid van de varkens, wat overigens ook verplicht is vanuit Beter Leven. Op deze manier kunnen we ziektes eerder detecteren en kunnen we sneller behandelen.

  • Op ons bedrijf zijn allerlei vormen van natuur te vinden; zo hebben we een braakliggend stukje grond op het erf benut voor boomgaard, staan er diverse bomen en struiken, hebben we bloemenranden langs enkele percelen.

  • We zetten ons in om ons bedrijf landschappelijk inpassend te krijgen door diverse aanplantingen, zodat het opgaat in het landschap. We zijn trots op ons bedrijf en dat willen we uitstralen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners