Welkom op de website van Salland

Varkenshouderij Het Condé, familie Bosch

Wij hebben een biologische varkenshouderij in Heino met 500 zeugen en 900 vleesvarkens. Samen met 4 medewerkers is de zorg voor deze dieren onze dagelijkse passie.

Op het bedrijf worden de stallen verwarmd door middel van een biomassakachel. Daarnaast zijn 2 stallen voorzien van in totaal 1148 zonnepanelen. Hiermee wordt ca 90% van de benodigde stroom op het bedrijf opgewekt.

Graag laten we zien hoe onze dieren leven en hoe wij ze verzorgen. Daar zijn we elke dag heel bewust mee bezig. En wij vinden het daarom ook belangrijk dat het vlees van onze dieren heel bewust gekocht en gegeten word. Daarvoor is een goed beeld van het verhaal achter het stukje vlees in de winkel en op het bord van groot belang!

Varkenshouderij Het Condé, familie Bosch

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het is belangrijk dat we uitdragen waarom we doen wat we doen. De gangbare varkenshouderij is prima, maar voor bewuste consument die meer wil betalen kunnen wij net iets extra’s leveren. Met 10 biologische boeren uit de omgeving, organiseren we jaarlijks een schoolontbijt. Ook sponsoren we lokale verenigingen, omdat we die betrokkenheid maatschappelijk belangrijk vinden.

  • Naast de varkens hebben we een koppel schapen op ons bedrijf. Schapen zijn belangrijk in het beheer van het grasland. Grasland waar relatief veel onkruid in staat, laten we intensief begrazen.

  • We gaan zuinig om met energie, zo verwarmen we in de kraamstal alleen de plek, het nest, waar de biggen liggen. Zij hebben veel meer warmte nodig dan volwassen varkens. Ook liggen er op de staldaken volop zonnepanelen, waarmee we onze eigen energie opwekken.

  • Binnen ons bedrijf vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor het individuele varken. De dieren verblijven in ruime, comfortabele strohokken, en bij goed weer mogen ze naar buiten, waar ze in de modder kunnen wroeten.

  • Om besmettingen met ziekten zo veel mogelijk te beperken, fokken we al onze dieren zelf, en kopen we geen vee aan. Onze foklijn richt zich op robuuste, sterke varkens, wat de gezondheid ten goede komt en daarmee het gebruik van antibiotica nog verder daalt. Alle stallen op het bedrijf zijn de afgelopen jaren opnieuw gebouwd. Zo hebben we voor iedere diercategorie (vleesvarkens, zeugen, biggen) de stal zó specifiek kunnen bouwen, dat de inrichting volledig aansluit bij de behoefte van de dieren.

  • Het is belangrijk dat je je als boer realiseert dat je onderdeel bent van een groter geheel. Dat geldt ook voor de burger. Bloemenranden langs het weiland zijn mooi, maar men moet zich ook realiseren dat weilanden nodig zijn om voer voor het vee te verbouwen.

  • De uitstraling van ons bedrijf vinden we heel belangrijk, al trekken de schapen in het land vaak meer bekijks dan de varkens in de wei. Vooral in het voorjaar, als er lammetjes bij de schapen lopen. Zo bieden we met onze schapen een mooi plaatje waar mensen van kunnen genieten.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners