Welkom op de website van Salland

Varkensbedrijf Piggy’s Palace

Erik en Paula Stegink zijn gepassioneerde innovatieve ondernemers die samen met medewerkers kijken hoe het bedrijf Piggy’s Palace zo duurzaam mogelijk en naar wensen van de burgers kan renderen. Het is belangrijk om nieuwe ideeën en ambities samen met consumenten en burgers te ontwikkelen. Deze kunnen voor het bedrijf, maar ook zeker voor de gehele varkenssector een vooruitgang betekenen.

Piggy’s Palace bevat 3 locaties met 500 zeugen en 2.000 biggen in Bathmen (Nederland) en 2.000 vleesvarkens in Stadtlohn (Duitsland) met daarbij een eigen PiPaPorc vleesconcept waarbij varkens buiten lopen en van de glijbanen glijden. Daarnaast is er een biologische varkenshouderij met 100 zeugen en 800 vleesvarkens in Raalte (Nederland). Duurzaamheid uit zich d.m.v. luchtwassers, zonnecollectoren, biomassakachel (geen gas aansluiting) en hoge dierenwelzijn standaard.

Piggy’s Palace is bekend geworden door haar innovatieve en creatieve ideeën, zoals varkensglijbanen en de wereldprimeur van een echte varkenskaas. Daarnaast werkt men met een Date-gate, bibaboxen en kunstgras in de varkensstal. Een eigen antibiotica vrij vleesconcept, PiPaPorc genaamd, is de basis voor een afzet van alle vrouwelijke varkens. De laatste boer-burger stunt is de pipAdoptie waarbij een duidelijke boer-burger relatie nagestreefd wordt. Adopteer een big en breng deze zelf naar de slachterij. Piggy’s Palace heeft verschillende innovatie prijzen gewonnen, zoals de Agrafiek Award, Innovatief gezond varkens houden en Farmers for Farmers Awards.

Varkensbedrijf Piggy’s Palace

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  We zijn met ons bedrijf op veel vlakken actief verbonden met de maatschappij. We vinden het belangrijk om wensen van klanten te integreren in onze bedrijfsvoering. Zo houden we een groep varkens die buiten komen en de beschikking hebben over een heuse glijbaan. Via eigen concepten zetten we varkensvlees lokaal af. Ook schoolklassen bezoeken ons bedrijf voor een leerzame boerderijles. En wat te denken van het bigknuffelen? Ook een mooie manier om burgers te betrekken bij het boerenbedrijf!

 • CO 2 neutraal produceren, zodat de foodprint niet groter is dan wat het milieu kan dragen. De keus voor het gebruik van materialen is een mooi voorbeeld; door robuust materiaal te gebruiken dat niet snel kapot gaat, is er minder CO2 nodig voor vervanging.

 • Bij het gebruik van energie staat voor ons voorop dat we gebruik maken van energie die afkomstig is van groene bronnen. Hiermee wordt immers geen CO2 onnodig gebruikt. Voor een deel nemen we windenergie af en voor een klein deel wekken we zelf energie op door het gebruik van zonnepanelen.

 • Als varkens zich goed kunnen vermaken, zullen ze niet elkaar bijten of ander vervelend gedrag vertonen. Door het verstrekken van extra afleidingsmateriaal, zoals kettingen of balletjes waar de varkens zich goed mee kunnen vermaken, voorkomen we dit.

 • Doordat we de varkens voorzien van extra speelmateriaal, kunnen ze zich goed vermaken, wat rust geeft bij de dieren. Rust zorgt voor een betere weerstand, en de dieren verwonden elkaar veel minder.
  Zo hebben we het gebruik van antibiotica een heel stuk kunnen reduceren. Via ons Pi-Pa-Porc concept verkopen we vlees dat gegarandeerd antibioticavrij is!

 • Omdat we direct bij ons varkensbedrijf geen land hebben, is het integreren van natuur lastiger. Wel staan er struiken en bomen waar erfvogels kunnen nestelen en in de varkenspoel wonen de nodige kikkers. Op afstand onderhouden we natuurland, met onder andere zorg voor weidevogels en botanisch beheer, zodat er een grote diversiteit aan kruiden en grassen groeit.

 • Een landschapsplan is de basis bij inrichting van het erf. Het bedrijf moet netjes zijn en goed passen in het landschap.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners