Welkom op de website van Salland

Varkensbedrijf familie Tijs

Wij Remko, Bea, Esmée en Ruben hebben samen met mijn ouders Jo en Gerda een varkenshouderij in Heeten.
Remko werkt samen met zijn ouders en twee vaste werknemers op het bedrijf. Bea werkt part time als verpleegkundige in het ziekenhuis.
“Op ons bedrijf houden we zeugen (moederdieren) en vleesvarkens. Van de biggen die bij ons worden geboren blijft ongeveer 20% hun hele leven op ons bedrijf. De overige biggen gaan wanneer ze ongeveer 25 kg wegen naar vaste afnemers in Nederland en Duitsland die de biggen verder verzorgen. Het zo goed mogelijk verzorgen van onze varkens staat in alle werkzaamheden en elke dag centraal. Als de dieren zich goed voelen, presteren ze het beste!! Dit is een win win situatie die wij samen met onze fanatieke en enthousiaste medewerkers elke dag nastreven.”

Bij een optimale verzorging hoort ook een optimale voeding! Familie Tijs maakt het voer voor hun dieren zelf met grondstoffen zoals gerst, tarwe en mais van akkerbouwers. Overige grondstoffen voor het voer zijn veelal reststromen uit de productie van levensmiddelen, zoals resten van brood, sojaschroot, zonnebloemschroot en bietenpulp. De samenstelling van dit voer wordt samen met de lokale voerleverancier nauwkeurig afgestemd op de behoefte van de verschillende dieren.
Remko vervolgt: “Energie en milieubewust produceren vinden we erg belangrijk. Door het gebruik van warmtepompen op ons bedrijf kunnen wij warmte onttrekken uit de mest in de putten en de warme ventilatielucht, die de stallen via luchtwassers verlaat. Deze warmte wordt gebruikt om de stallen op het bedrijf, doormiddel van vloerverwarming bij met name de jongste biggetjes, te verwarmen. Door gebruik van deze warmtepompen kunnen wij het aardgasverbruik op ons bedrijf reduceren tot een verbruik niet hoger dan een gemiddeld woonhuis. De zonnepanelen op twee van onze stallen voorzien ons in de helft van onze energie behoefte. Door gebruik van led verlichting en het goed isoleren van de stallen proberen wij onnodig energie verbruik te voorkomen. De ventilatielucht uit onze stallen wordt door luchtwassers gezuiverd. Hierdoor wordt er weinig ammoniak, stof en geur uitgestoten. Dit vinden wij erg belangrijk voor de omgeving.”
Kortom, er is veel over dit fantastische vak te vertellen!!
Wil je meer weten? Informeer gerust.

Varkensbedrijf familie Tijs

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De familie Tijs stelt hun bedrijf open voor verschillende groepen, zo hielden ze na de bouw van de nieuwe stallen een open dag, maar zo zijn laatst ook bijvoorbeeld de scouting en het kinderdagverblijf langs geweest.

  • Het varkensbedrijf van de familie Tijs scoort 3 sterren op milieu. Ze gaan bewust om met milieu door te investeren in systemen waardoor ze zo min mogelijk ammoniak, fijnstof en geur uitstoten. Zo hebben ze bijvoorbeeld luchtwassers voor alle dieren, deze filteren ammoniak en fijnstof uit de uitgaande lucht. Ook hebben ze een koeldeksysteem, deze koelt de mest in de kelder waardoor er minder emissie van ammoniak optreedt. De geuruitstoot is hiermee ook ruim onder de maximaal toegestane waarde (<50%).

  • Naast milieu gaat familie Tijs ook heel bewust met energie om. Door energiezuinige maatregelen verbruiken ze maar 40% van de energie die een ander bedrijven met dezelfde omvang verbruiken. Ze wekken 60% van hun benodigde energie zelf op door zonnepanelen.

  • Ook 3 sterren op het gebied van dierwelzijn! Alle stallen zijn gebouwd volgens Maatlat Duurzame Veehouderij en er is extra speelmateriaal aanwezig.

  • 55% van de mest wordt verwerkt (30% is de norm).

  • Het erf ligt er heel mooi strak bij en er is rekening gehouden met landschappelijke inpasbaarheid door onder andere streekeigen erfbeplanting.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners