Welkom op de website van Salland

Varkensbedrijf familie Rientjes

Welkom op ons varkensbedrijf! We zijn familie Rientjes en we hebben in Raalte een varkensbedrijf met een akkerbouw tak. Naast zeugen houden we ook vleesvarkens. Alle dieren zijn bij ons geboren en blijven hun hele leven op ons bedrijf. Samen met onze enthousiaste medewerkers zorgen we er elke dag weer voor dat de varkens goed verzorgd worden. We vinden het belangrijk dat de varkens een goed leven hebben, we houden onze varkens daarom in een Welfare concept, hierbij hoeven we de biggetjes niet te castreren. Het houden van varkens is onze passie!

Duurzaam omgaan met onze omgeving vinden we heel belangrijk, we proberen zoveel mogelijk de kringloop gesloten te maken. Hierin werken we ook samen met andere ondernemers uit de omgeving. Zo maken we het voer voor onze dieren zelf, grondstoffen zoals maïs, tarwe en gerst komen uit de omgeving. De andere grondstoffen zijn veelal reststromen uit de levensmiddelen industrie, zoals broodmeel, raapschroot, tarwegries, sojaschroot en zonnepitschroot. De mest van de varkens wordt weer gebruikt om de akkers te bemesten, zodat er goede gewassen op kunnen groeien.

Ook onze eigen energieproductie hoort bij duurzaam produceren, we kunnen 75% van onze eigen energie opwekken doormiddel van zonnepanelen. Verder wordt er warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht van de varkens. De uitgaande ventilatielucht wordt door luchtwassers gezuiverd. Hierdoor wordt er weinig ammoniak, stof en geur uitgestoten. We vinden dit belangrijk voor de omgeving.

Kortom, hier wordt smakelijk, gezond en duurzaam varkensvlees geproduceerd!

Varkensbedrijf familie Rientjes

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Als varkensboer heb je voornamelijk dichte stallen, en is het niet zo gek dat men niet precies weet wat er in de stallen gebeurt. Maar het is juist van groot belang om dit te vertellen. Door onze pas geopende zichtstal, willen we mensen echt laten kijken in de stal. Door deel te nemen aan Salland Boert en Eet Bewust, hopen we meer mensen te bereiken met ons verhaal en de boer-burgerbinding te versterken.

  • Wij geloven dat de dierhouderij en de akkerbouw van nature gekoppeld zin, en kozen daarom bewust voor een combinatie van varkenshouderij en akkerbouw. Ook werken we met enkele lokale akkerbouwers samen. Daardoor zijn we in staat alle mest lokaal te gebruiken op de akkers, waar vervolgens onder andere granen groeien, die onze varkens gevoerd krijgen.

  • Van energieverbruiker zijn wij energieleverancier geworden. De daken van de stallen worden volledig benut voor het opwekken van energie. Zo hoeft hier geen land voor gebruikt of andere bronnen voor gezocht te worden. Gas gebruiken we nog wel, zij het ruim onder het gemiddelde. In de toekomst willen we gasloos worden, door meer van onze energie te gebruiken voor bijvoorbeeld een elektrische cv.

  • Jaren geleden al kozen we als één van de eersten voor groepshuisvesting van de zeugen. We boeren volgens de voorschriften van Welfare, waarbij de dieren meer de beschikking hebben over ruimte en afleidingsmateriaal. De beren, de mannetjes, worden niet gecastreerd, maar groeien gewoon als beer op in aparte groepen.

  • We zijn een volledig gesloten bedrijf en kopen dus geen enkel dier aan. Dit, in combinatie met hygiënisch werken (douchen voor je de stal binnen gaat en per stal eigen kleding en laarzen), maakt dat we weinig ziekten onder de dieren hebben. In vergelijking tot de streefwaarden zitten we zeer laag met ons antibioticagebruik, en dat houden we graag zo!

  • Door onze combinatie met akkerbouw, is de inpassing van natuur binnen onze bedrijfsvoering zeker mogelijk. Zo beheren we enkele hectares weidevogelgebied en zijn er bloeiende akkerranden. We genieten er zelf ook van, maar het is soms wel zoeken naar een verdienmodel op dit punt. Uiteindelijk hebben we ook een economische verantwoording waardoor niet alles altijd maar vrijwillig gedaan kan worden.

  • Ons bedrijf is netjes en opgeruimd, en mooi ingepast in het landschap, door onder andere kleurstelling en beplanting. ’s Nachts gaat het licht uit, zodat we ook daarmee geen overlast veroorzaken. Zo kunnen we als groot bedrijf goed boeren op de huidige locatie.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners