Welkom op de website van Salland

Varkensbedrijf familie Koekoek

Op onze boerderij houden wij 340 zeugen hiermee fokken wij biggen voor de vleesproductie.
De biggen worden op ons bedrijf geboren, blijven 4 weken bij de zeug en worden daarna 6 weken opgefokt om daarna verkocht te worden aan de vleesvarkenshouder die ze verder opfokt totdat ze slachtrijp zijn.
Wij geven onze varkens goede zorg door een uitgebalanceerde voeding, goede verzorging en goede ventilatie.

Wij werken volgens de criteria van Keten Duurzaam Varkensvlees. Keten Duurzaam Varkensvlees heeft heldere criteria op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. Dit zij o.a. het gebruik van nestelmateriaal in de kraamhokken, biggen blijven langer dan de verplichte 3 weken bij de moederzeug, er zijn extra eisen om het antibioticagebruik terug te dringen en er worden extra eisen gesteld aan het energieverbruik. Voor meer informatie www.duurzaamvarkensvlees.nl

Wij verwarmen onze stallen met de warmte die onze dieren produceren. Dit doen wij door warme uit de uitgaande ventilatielucht te halen en middels een warmtepomp te gebruiken voor de verwarming van onze stallen.

Varkensbedrijf familie Koekoek

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Peter en Liesbeth staan open om te helpen met activiteiten van Salland Boert en Eet Bewust. Ook is het bedrijf gecertificeerd SBB leerbedrijf.

  • Op het onderdeel Milieu worden diverse punten gescoord. Het varkensbedrijf van Peter en Liesbeth heeft een luchtwasser op de biggenstal. Deze brengt de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof sterk terug. De zeugen in de zeugenstal liggen op stro en de stal is daarom emissie arm. Bij de kraamstal is er een mest waterkanaal wat zorgt voor een minimale uitstoot. De mestafvoer gebeurd via een mestverwerker.

  • Bij varkensbedrijf Koekoek wordt er Energie bespaard door de stallen van de biggen te verwarmen met de warmte die de varkens produceren. Dit wordt gedaan door warmte uit de uitgaande ventilatielucht en onder het strobed te halen en middels een warmtepomp her te gebruiken. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van groene stroom, LED verlichting en frequentieregelaars.

  • Dierwelzijn is een belangrijk onderdeel op het bedrijf van Peter en Liesbeth Koekoek. Er wordt niet gecastreerd op dit bedrijf. Om een natuurlijk dag- en nachtritme voor de dieren te creëren beschikken alle stallen over ramen.  De zeugen hebben stro als nestelmateriaal en bij de biggen wordt er turf gestrooid om in te wroeten en zijn er jute zakken om mee te spelen. In de zomer worden de stallen gekoeld met een hogedruk nevelinstallatie.

  • 3 sterren voor Diergezondheid! Het medicijngebruik op het varkensbedrijf van Peter en Liesbeth Koekoek is zeer laag en ligt zelfs ver onder de helft van de maximale streefwaarde. Het bedrijf is gekoppeld aan een monitoringssysteem wat inzicht biedt in de gezondheid van de dieren. Afwijkingen worden eerder gedetecteerd en zo kan op tijd worden behandeld. Daarnaast worden vliegen bestreden door de mestkelders die bewust ondiep gemaakt zijn, na elke ronde grondig schoon te maken.

  • Op en rondom  het erf is er volop aandacht voor natuur. Zo zijn er diverse knotwilgen en meerdere struiken en bomen ten behoeve van erfvogels. In de zeugenstal nestelen volop zwaluws.

  • 50% van de afgevoerde mest wordt verwerkt.

  • Het erf ziet er netjes uit, er zijn struiken aangeplant waardoor de stallen opgaan in de omgeving.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners