Welkom op de website van Salland

Varkensbedrijf familie Hulsman

Hallo, wij zijn Arjen en Renate Hulsman, en hebben 3 jonge kinderen. We zijn de derde generatie op deze boerderij. Vanuit het verleden was het een gemengd bedrijf met melkkoeien en zeugen. In 2003 is het bedrijf opgesplitst, Arjen’s broer heeft elders een boerderij gevonden en heeft het melkvee daarmee naar toe genomen, waarna wij hier hebben uitgebreid naar het bedrijf zoals het vandaag de dag is. In 2019 hebben wij het bedrijf van Arjen’s ouders overgenomen. Maar Henk (Arjen’s vader) helpt dagelijks nog graag mee met alle voorkomende werkzaamheden.

Op ons bedrijf houden wij zeugen (dit zijn moederdieren) en vleesvarkens. Alle biggen die hier geboren worden zijn uiteindelijk voor de vleesproductie. De drachtige zeugen liggen in groepen van +/- 50 dieren, de biggen in de kraamstal blijven na de geboorte 4 weken bij de moeder en gaan daarna naar de gespeende biggenstal. Wanneer de biggen ongeveer 25 kilo wegen worden ze of verkocht aan een vaste vleesvarkenshouder, of we leggen de biggen zelf op in onze eigen vleesvarkensstal. Daar blijven de varkens tot ze slachtrijp zijn.

Naast de varkenshouderij hebben we een kleinschalige akkerbouwtak. We verbouwen CCM (Corn Cob Mix), dit is maïs wat we tijdens het oogsten fijn malen en vervolgens aan onze vleesvarkens voeren, gemengd met mengvoer.

We houden de varkens volgens het concept van Keten Duurzaam Varkensvlees. Deze keten stelt duidelijke eisen/criteria op het gebied van diergezondheid, duurzaamheid en milieu. Dit zijn onder andere nestelmateriaal in de kraamstal rondom werpen, de biggen liggen minimaal 3 weken bij de moeder, extra eisen om antibioticagebruik te minimaliseren, afleidingsmateriaal in de gespeende biggenstal, en vleesvarkensstal. Maar ook wordt er gekeken naar het energieverbruik.

Doordat we zonnepanelen hebben, zijn we in staat om al onze eigen nodige energie zelf op te wekken, en deels terug te leveren. Daarnaast hoeven we in de vleesvarkensstal geen gas te gebruiken om de stal te verwarmen, dat kunnen de dieren zelf door een rondpompsysteem in de vloeren. De warmte die de grote varkens produceren in uitstralen naar de vloer, wordt rond gepompt, en komt zo bij de jongere dieren, waardoor we in die stal geen gas meer nodig zijn. Achter de vleesvarkensstal en de kraamstal staan luchtwassers, hier wordt de uitgaande lucht gezuiverd. Hierdoor komt er weinig ammoniak, stof en geur vrij.

We hebben ons aangesloten bij Salland Boert en Eet Bewust, omdat we het belangrijk vinden om open en eerlijk te zijn over ons werk en onze passie, en dat ook graag met mensen willen delen!

 

Varkensbedrijf familie Hulsman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners