Welkom op de website van Salland

Varkens- en melkveebedrijf Klein Hegeman-Bakker

In het prachtige Loo-Bathmen ligt het bedrijf van familie Klein Hegeman-Bakker.

Op de hoofdlocatie aan de Veenweg wonen Jawin en Jeanet met hun vijf kinderen. Tevens wonen op dit erf de ouders van Jawin, Mans en Janna.

De oorsprong van dit bedrijf is uit 1906. Na een brand is de boerderij in 1926 volledig nieuw gebouwd. Van oudsher was het altijd een gemend bedrijf en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

In 2007 is de nieuwe vleesvarkenstal in gebruik genomen. Hierin kunnen in totaal 1.040 vleesvarkens liggen. Deze varkens worden gehouden volgens het Pipa-Porc concept. Het vlees wordt grotendeels in de regio verkocht.

In 2014 is de familie Klein Hegeman een samenwerking aangegaan met de ouders van Jeanet, Gerrit en Tea Bakker. Door deze samenwerking is het nu zo dat het jongvee volledig gehuisvest is op de jongveelocatie aan de Apenhuizerenkweg in Bathmen. De melkkoeien staan op de hoofdlocatie aan de Veenweg.

Op de hoofdlocatie is in 2015 een complete nieuwe stal gerealiseerd. De koeien worden gemolken middels een automatisch melksysteem (melkrobot).

In het ondernemerschap wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vier belangrijkste kaders die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering:

 • De Boer
 • De Koe/het varken
 • Het Milieu
 • De Burger

De visie van het bedrijf is: Goede balans tussen gezin en bedrijf met voldoende inkomen en een gezond bedrijf met toekomstperspectief die maatschappelijk en duurzaam betrokken is. Met elkaar en met plezier ondernemen aan een perspectief toekomstgericht modern financieel gezond en duurzaam agrarisch bedrijf.

Varkens- en melkveebedrijf Klein Hegeman-Bakker

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Iedereen is altijd welkom op het bedrijf van de familie Klein Hegeman-Bakker. Ze stellen hun bedrijf ook regelmatig open tijdens open dagen.

 • Er is een dubbele putvloer aanwezig, om de ammoniakemissie te beperken. Dit lukt goed, ze voldoen ruimschoots aan het doel wat is gesteld voor de hoeveelheid uitstoot. Verder is er een aparte spoelplaats aanwezig met een bezinkput, om het percolaat af te voeren.

 • Minimaal een kwart van de benodigde energie wordt zelf opgewekt door middel van zonnepanelen. Verder wordt er op verschillende manieren energie bespaard.

 • Er is extra speelmateriaal aanwezig voor de varkens. Ook heeft het bedrijf een ‘Groen label’ in de mestput, dankzij de dubbele putvloer. Dit groene label houdt in dat de emissie aanzienlijk wordt verlaagd wat goed is voor het klimaat en voor de gezondheidsstatus van de varkens.

 • De familie Klein Hegeman heeft de diergezondheid heel goed onder controle. Er wordt nauwelijks antibiotica gebruikt. De dierdagdosering is zelfs 0.

 • De familie Klein Hegeman heeft bloeiende akkerranden ingezaaid. Dit is niet alleen prachtig om te zien, maar stimuleert ook de biodiversiteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners