Welkom op de website van Salland

Pluimvee- en melkveebedrijf familie Nikkels

In 1906 begon de 1e generatie Nikkels een gemengd bedrijf in Dortherhoek (Bathmen). We hebben er nu 27.000 legkippen en ongeveer 15 ha. grond voor de uitloop van de kippen.
In Holten hebben we de Janses Hoeve en daar zijn we een compleet nieuwe melkveestapel aan het opbouwen (vooral Friese Holstein). We melken een kleine 60 biologische melkkoeien met een SAC-melkrobot. Verder hebben we hier twee geschakelde pluimveestallen voor in totaal 24.000 legkippen. De huiskavel is ongeveer 16 ha. groot en gebruiken we voor zowel de uitloop van de kippen als voor de weidegang van de koeien.

We hebben ongeveer 20 ha. veldkavels, waar we afwisselend gras, maïs en graan verbouwen. Deze gewassen voeren we zowel aan onze koeien als aan onze kippen in de vorm van bv. CCM of strooigraan.
We zijn deelnemer van SBeEB omdat we het belangrijk vinden om open en transparant te zijn. We laten graag zien wat we doen en hoe we het doen.

Pluimvee- en melkveebedrijf familie Nikkels

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Door de loop van de jaren zijn we als boeren een beetje vergeten het contact met de burger te zoeken, en dat moeten we zien te herstellen. Uitleggen wat we dagelijks doen, hoe we onze keuzes maken. Door het gebruik van social media, de eierverkoop aan huis en de deelname aan Noaber energie, stelt ons in staat om die verbinding weer meer aan te halen en weer te verstevigen.

  • We hebben bewust gekozen voor biologisch boeren, omdat deze manier van boeren minder impact heeft op het milieu. Ook bij de manier van het huisvesten van ons pluimvee hebben we veel rekening gehouden, door maatregelen te nemen die de ammoniakemissie een stuk verminderen. Ook zorgen de warmtewisselaars in de pluimveestallen ervoor dat er veel minder fijnstof wordt uitgestoten.

  • We proberen in de toekomst energieneutraal te worden. Momenteel hebben we op 1 locatie zonnepanelen liggen, wat we in de toekomst hopen uit te breiden. We zijn uitgesloten bij lokale energiecoöperatie Noaber, waarbij burgers kunnen investeren in zonnepanelen op onze daken.

  • Voor wat betreft het welzijn streven we ernaar het maximale eruit te halen voor onze dieren, steeds is het weer zoeken hoe we nog beter de zorg voor de dieren kunnen uitbreiden. Onze kippen kunnen naar buiten, we stimuleren ze om de wei in te gaan en bieden daar ook schuilplaatsen voor ze aan. Over niet al te lange tijd gaan we meedoen met een concept, waarbij ook de haantjes groot worden, en uiteindelijk afgemest kunnen worden. Zo is ook voor de hanen een goede bestemming gevonden, en hoeven ze als kuiken niet meer gedood te worden.

  • Welzijn en gezondheid horen bij elkaar. Als het welzijn op orde is, de dieren zich goed voelen, dan betekent dat minder uitval. De veearts laten we alleen komen als we vermoeden dat er iets aan de hand is. Door zo min mogelijk mensen bij de kippen te laten, is de kans op een besmetting het kleinst.

  • We zijn aangesloten bij de vereniging Natuurboeren. Natuur heeft een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering, maar niet in het extreme. Uiteindelijk moeten we ook onze boterham verdienen. Bermen hebben we ingezaaid met insectvriendelijke bloemenmengsels en rond de kippenstal is een rand aangelegd met een enorme diversiteit aan struiken en bloemen. Bij de kippen hebben we veel last van dode dieren door roofvogels en vossen en straks ook de wolf. Balans is belangrijk en die is wel eens een beetje zoek.

  • We zijn trots op ons bedrijf en dat willen we graag uitstralen! De aankleding van het bedrijf door middel van heggen, struiken en andere beplanting geeft de niet alledaagse gevels bij de stallen een bijzondere uitstraling.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners