Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Mts Olthof, Erve Voshaene

Ons melkveebedrijf ligt vlakbij het dorpje Mariënheem, gemeente Raalte. Hier houden wij, Antoon, Gijs en Martine, ongeveer 90 melkkoeien op een kleine 35 hectare grond. Sinds eind 2015 worden onze koeien gemolken in een nieuwe stal, een zogenaamde serrestal. Dit type stal wijkt een beetje af van wat je normaal ziet, aangezien er geen traditioneel dak op zit, maar een boogconstructie waarover een zeil gespannen wordt. Dankzij deze constructie valt er veel daglicht en frisse lucht binnen, heeft de stal een zeer open karakter en blijft de hoogte beperkt. Dit laatste vinden wij ook belangrijk, zeker omdat we zo kort bij de bebouwde kom zitten!

De koeien worden gemolken door 2 melkrobots, waardoor ze zelf kunnen bepalen wanneer ze graag gemolken willen worden. Verder is de stal voorzien van diepstrooiselboxen (een extra zacht en ruim ligbed), een emissie-arme vloer, een groot strohok en koeborstels. De mestrobot doet regelmatig een rondje door de stal zodat de roosters schoon blijven. Ondanks al deze luxe krijgen de koeien in de zomer ook nog weidegang, al verschilt het per koe of daar werkelijk gebruik van wordt gemaakt!

Wij zijn trots op ons bedrijf en vinden het belangrijk om het échte, eerlijke verhaal te vertellen en laten zien aan burgers en de maatschappij. Dit sluit helemaal aan op de missie van Salland Boert en Eet Bewust en daarom we mee aan dit project! Meer weten? Neem een kijkje op onze Facebookpagina!

Melkveebedrijf Mts Olthof, Erve Voshaene

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Het melkveebedrijf van Antoon, Gijs en Martine Olthof heeft een eigen Facebookpagina. Hier worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst over de werkzaamheden op de boerderij.
  Martine is actief als één van de Wakkere boerinnen.

 • Op het onderdeel Milieu worden diverse punten gescoord. Zo ligt er in de stal een emissiearme vloer, welke de ammoniak uitstoot flink beperkt. Ook worden er verschillende maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan (voorkomen dat de zure sappen uit de voerkuilen in het oppervlaktewater terecht komen).
  Ook wordt de mest gescheiden en gebruikt als de vulling van de diepstrooiselboxen van de koeien. Het natte deel wordt dan gescheiden en het droge gedeelte blijft over. Dit is heel zacht en stinkt niet.

 • Op het melkveebedrijf van Antoon, Gijs en Martine Olthof is een buizenkoeler aanwezig. Deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt gekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank.
  Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energiegebruik.

 • Drie sterren voor het onderdeel Welzijn! De stal is gebouwd volgens Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit betekent o.a. dat de koeien extra loopruimte hebben tussen de boxen en achter het voerhek en beschikken over extra ruime ligboxen. Ze kunnen liggen op een dik bed organisch materiaal (dit wordt diepstrooisel genoemd). Er zijn maarliefst 3 koeborstels aanwezig en er zit een sluithek op de krachtvoerbox, zodat alle koeien rustig hun portie brokken op kunnen eten zonder eruit gejaagd te worden door een andere koe hoger in de rangorde.

 • Diergezondheid is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van Melkveebedrijf Olthof. Het medicijngebruik op het bedrijf is zeer laag, deze komt namelijk nog niet eens op de helft van de maximale streefwaarde.
  Een aantal keer per dag, wordt de mest in de stal door een mestrobot weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen die voor klauwproblemen kunnen zorgen.

 • Er is veel aandacht voor Natuur. Zo zijn er op en rondom het bedrijf meerdere struiken, knotwilgen en houtwallen geplaatst waar veel erfvogels en andere dieren kunnen schuilen en nestelen. Op het erf hangen diverse nestkasten en twee insectenhotels. Er is ook speciale aandacht voor weidevogels. Nesten worden via GPS geregistreerd, zodat deze in stand blijven bij het landwerk.

   

 • De norm is dat 30% van de afgevoerde mest verwerkt moet worden. Familie Olthof laat meer dan 50% verwerken.

 • Op het onderdeel Beeldkwaliteit worden de nodige punten gescoord. Het erf en de gebouwen zien er netjes en verzorgd uit. De koeien lopen in de zomermaanden in de wei. 

  Het bedrijf van familie Olthof ligt binnen de bebouwde kom van Marienheem. Met het bouwen van de stal is in 20216 daarom heel bewust gekozen voor een serrestal. Deze stal heeft meerdere boldaken waardoor deze veel lager gebouwd kan worden dan een stal met een schuin dak. De stal valt hierdoor minder op. Het is een hele open stal die veel licht en frisse lucht geeft aan de koeien.

   

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners