Welkom op de website van Salland

Natuurlijk biologisch boeren beheer Menkveld

Ons biologisch akkerbouwbedrijf is gevestigd aan de Diepenveenseweg 24 te Olst, op de Kuiperij. Op deze karakteristieke hoeve, gebouwd in 1877, wordt al meer dan 100 jaar geboerd door onze familie.

Op de akkers van het bedrijf worden met name graansoorten verbouwd, maar ook (korrel)maïs en op kleine schaal consumptie aardappelen. Naast de biologische akkerbouw beheren wij ook natuurlijke graslanden en natuurakkers. Dit gebeurt onder andere door middel van begrazing (paarden en koeien) in samenwerking met boeren uit de omgeving en / of maaibeheer. De natuurakkers worden extensief bewerkt, zodat akkerkruiden, zoals bijvoorbeeld de korenbloemen een kans krijgen.

Onze passie is om op een verantwoorde manier voedsel / veevoer te verbouwen, waarbij natuur, landschap en biodiversiteit een belangrijke rol spelen. Landbouw en natuur zijn in onze visie aan elkaar verbonden en versterken elkaar.

Wij doen mee aan Salland Boert en Eet Bewust omdat wij graag laten zien wat wij doen en graag nieuwe verbindingen willen leggen.

Natuurlijk biologisch boeren beheer Menkveld

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Met ons bedrijf leveren we niet alleen voedsel, we leveren ook veel groene diensten waar mensen in mee kunnen delen. Beheer van natuurgronden, waar mensen langs fietsen en wandelen, is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uiteindelijk is biodiversiteit niet alleen voor onszelf belangrijk, maar ook voor de maatschappij. Ook leggen we verbinding met de samenleving door huisverkoop van aardappelen, het organiseren van excursies en houden we een Facebook pagina en website bij.

  • We kiezen bewust voor een chemievrije manier van boeren, met een ruime aandacht voor biodiversiteit. Chemie hoort niet thuis in het ecosysteem, de effecten op langere termijn zijn onduidelijk. Het geeft ons voldoening om op deze manier te werken. Hoewel de opbrengsten lager zijn, is de kwaliteit van ons producten erg goed.

  • Bedrijfsmatig gebruiken we als akkerbouwbedrijf weinig energie. We hebben een kapschuur met daarop zonnepanelen, zodat we eigen stroom op kunnen wekken. Onze woningen zijn zelfvoorzienend in stroomverbruik en volledig gasloos. De houtgestookte cv brandt op het snoeihout en hout van omgevallen bomen. Daarin zijn we dus zelfvoorzienend!

  • Als natuurboeren is het voor ons vanzelfsprekend dat we ons bedrijf combineren met de natuur. We vinden het bijvoorbeeld mooi dat niet alleen langs de randen van akkers bloemenranden staan, maar dat ook tussen de gewassen diverse planten te vinden zijn. Het trekt insecten aan en vergroot de biodiversiteit.

  • We boeren niet alleen voor onszelf, maar doen het werk ook voor anderen, die meegenieten van het landschap waar ons bedrijf deel vanuit maakt. We laten zien waar we mee bezig zijn. De akkers zijn in de winter gevuld met wintergewassen, in plaats van kaalliggende gronden. Dat is gewoon een mooi plaatje!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners