Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf van Schooten

Het melkveebedrijf van familie van Schooten bestaat uit 160 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Hein en Wendy bewerken ongeveer 100 ha grond, waarbij naast cultuurbeheer zij ook een stuk natuurbeheer voor hun rekening nemen.

Een gezonde bodem is de basis voor ons bedrijf! Graag stellen wij ons voor:

Hallo allemaal,

Wij zijn Hein en Wendy van Schooten en we wonen en werken op ons mooie melkveebedrijf, samen met onze vier dochters. Sinds 2020 zitten wij maatschap en maken we, samen met onze koeien, (h)eerlijke melk en daar zijn we trots op!

Belangrijk voor ons is boeren met een sterke en gezonde veestapel met blije koeien, oog voor duurzaamheid, waarbij we natuurlijk wel het verdienmodel in het oog houden. Ook belangrijk voor ons is stad- platteland verbinding, daar zetten we ons graag voor in! Naast het runnen van ons bedrijf zijn we actief buiten het erf, zo heeft Wendy een baan buitenshuis en is Hein actief in meerdere studiegroepen.

De ligboxenstal dateert uit 2010 en is volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij gebouwd, wat inhoud dat het extra scoort op dierwelzijn en milieu emissie. Zo lopen de dieren op een vloer van rubber en beton, welke wordt schoongehouden door een mestrobot. In 2011 is de oude stal verbouwd tot moderne jongveestal. De stal is voorzien van zonnepanelen, zodat we de helft van ons verbruik zelf opwekken. Sinds een aantal jaar zaaien we akkerranden in voor biodiversiteit, maar maken we ook nestkasten voor bijvoorbeeld torenvalkjes: en met succes!!

Wie weet tot ziens op ons melkveebedrijf, je bent van harte welkom tijdens een activiteit!

Melkveebedrijf van Schooten

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  In de huidige maatschappij is het enorm belangrijk om je verhaal te vertellen over het werk op de boerderij. Er wordt zoveel gezegd en geroepen door onder andere de media, wat nergens op is gebaseerd, dat het soms best frustrerend is. We werken met veel plezier en zijn vol passie bezig om voedsel te produceren. Dan is het soms best frustrerend als het lijkt alsof het nooit goed genoeg is. Door onder andere schoolklassen te ontvangen, willen we kinderen graag weer vertrouwd maken met het boerenleven.

 • Kringlooplandbouw is voor ons enorm belangrijk, daar zijn we dan ook volop mee bezig. Door de mineralen die ik aanvoer op het bedrijf, via onder andere het voer van de koeien, zo efficiënt mogelijk te gebruiken en niet te verspillen, verklein ik mijn foodprint.
  Zo bemesten we nauwkeurig, op het juiste moment, zodat er geen kostbare mineralen in het oppervlaktewater terechtkomen.

 • Duurzaam omgaan met energie is vanzelfsprekend voor ons. We hebben volop energiebesparende maatregelen genomen, zoals een voorkoeler en frequentieregelaars. Ook wekken we eigen energie op door middel van zonnepanelen. Omdat we de daken allemaal volgelegd hebben met zonnepanelen, wekken we 3x meer op dan we verbruiken. We zijn daarmee ook leverancier van duurzame, groene energie!

 • Een koe moet gezond oud kunnen worden, en daarvoor heeft zij een comfortabele leefomgeving nodig. Ruime ligboxen, een aangenaam dikke laag strooisel en weidegang zijn enkele aspecten in onze bedrijfsvoering, die het welzijn van de dieren ten goede komt.

 • Voorkomen is beter dan genezen, en dus werken we veel preventief. We enten de koeien tegen bepaalde ziektes, om sluimerende aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen. Antibiotica gebruiken we als we de koeien droog zetten (met zwangerschapsverlof). We willen geen risico lopen op uierontstekingen en daarom kiezen we voor deze werkwijze. Doordat een droogstandsperiode een aantal weken duurt, en de eerste dagen de melk (biest) voor het kalf is, zit er geen antibiotica meer in de melk die we naar de fabriek leveren. Daar worden we ook streng op gecontroleerd.

 • Natuur is niet zozeer ons speerpunt. Weidevogels sparen we, maar helaas zitten er veel vossen die de kuikens alsnog opvreten. Frustrerend! Maar we doen wat we kunnen, al blijft ons bedrijf de eerste prioriteit. Zo maakten we nesten voor zwaluwen, en een kast voor de torenvalk. Het geeft voldoening om op die manier ons steentje bij te kunnen dragen!

 • De boel moet netjes opgeruimd zijn, geen rotzooi op het erf. Dat werkt ook wel zo plezierig!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners