Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Trompert

Familie Trompert heeft een melkveebedrijf in Schalkhaar en een jongveebedrijf in Wesepe. Zodoende fokken zij hun eigen jongvee op en kopen ze geen vee aan.

“Alle kalfjes worden geboren in Schalkhaar, maar groeien op in Wesepe. Onze 220 koeien melken we driemaal daags in een melkstal. Al het vee is gehuisvest in ligboxenstallen zodat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze gaan eten, drinken, luieren of zich laten scrubben onder de koeienborstel. Ook krijgt ons vee weidegang.”

“We telen mais en gras voor onze koeien. De mest kunnen we op deze grond aanwenden. De koeien krijgen zowel kuilvoer als vers gras wat ze vanaf het voorjaar zelf door middel van weidegang ophalen. We hebben voornamelijk roodbonte koeien die van oorsprong afstammen het MRIJ ras wat in het verleden langs de IJssel voor kwam. Onze melk leveren we aan Friesland Campina.”

Familie Trompert wil een familiebedrijf blijven waarbij zij voldoende inkomen halen voor de verschillende gezinnen. Dit willen zij primair doen met het melkveebedrijf zonder neventakken. “We doen mee met Salland Boert en Eet Bewust om de melkveehouderijsector meer zichtbaar te laten worden.”

Melkveebedrijf Trompert

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn met ons bedrijf. De koeien in de wei trekken altijd de aandacht, het is een mooi gezicht voor zowel de boer als de burger! Via Salland Boert en Eet Bewust proberen we de verbinding met de maatschappij actief op te zoeken. We vertellen graag over ons mooie vak.

  • We gaan efficiënt omgaan met mineralen, door bemesting zo nauwkeurig mogelijk toe te passen. Dan kunnen we zoveel mogelijk voer verbouwen met eigen mest, en hebben we maar beperkt kunstmest nodig, wat het milieu ten goede komt.

  • Momenteel hebben we zonnepanelen, en we willen in de toekomst zoveel mogelijk onze eigen energie opwekken. Door het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals het terugwinnen van de warmte uit de melk, verspillen we geen onnodige energie.

  • Ons bedrijf bestaat uit moderne gebouwen met veel comfort voor de dieren; ze hebben veel ruimte, er hangen borstels waarmee ze hun vacht kunnen borstelen, en de watervoorziening zorgt ervoor dat de dieren onbeperkt schoon drinkwater hebben. “Een blije koe is een blije boer!”

  • We werken veel preventief om te voorkomen dat dieren ziek worden. Zo enten we tegen bepaalde ziektes, en bij de droge koeien (die zijn met zwangerschapsverlof) sprayen we de uiers met een ontsmettend middel, om uierontsteking te voorkomen.

  • Binnen de mogelijkheden proberen we ons ook voor natuur in het zetten als melkveehouder. Zo zaaien we elk jaar bloemrijke akkerranden in en pachten we een stuk natuurgebied, wat losstaat van ons bedrijf, zonder landbouwkundige bewerkingen, waarmee we overige landbouwgrond compenseren. Daar is onder ander bos, een kikkerpoel en een grote diversiteit aan vogels en insecten te vinden.

  • We hechten waarde aan een net erf, opgeruimd en inpassend in de regionale stijl. De karakteristieke eigenschappen die het bedrijf van oudsher heeft, onderhouden we zorgvuldig.

  • Op ons melkveebedrijf proberen we zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Dat betekent duurzaam omgaan met ons vee, en door middel van de juiste verzorging, fokkerijstrategie en huisvesting streven naar een oude veestapel. Daarnaast gaan we zuinig om met onze grond.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners