Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Strijtveen

Het melkveebedrijf van familie Strijtveen ligt in het prachtige Lierderbroek, een oude polder en vanouds een goed weidevogelgebied. De (circa 115) koeien lopen minimaal een 180 dagen in de wei

Marcel: “We zijn aangesloten bij het Boerengilde, een groep van 12 boeren die nauw samen werken met de natuur. Samen produceren we het natuur inclusieve product Weide Weelde. Via mijn melk kunnen consumenten kiezen voor natuurvriendelijk geproduceerde zuivel en van Weide Weelde gaat een paar cent per pak rechtstreeks naar de weidevogels. Op ons bedrijf is 15% optimaal ingericht voor de weidevogels en ook op het andere land sparen we natuurlijk de nesten.”
Familie Strijtveen wil graag via excursies en social media aan de burgers laten zien hoe gangbare boeren samen werken met de natuur. Salland Boert en Eet Bewust vormt daarin een belangrijke schakel.

Melkveebedrijf Strijtveen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Als boer beheren we het platteland, en daar geniet de burger ook van. Daarom is het extra belangrijk dat we laten zien wat we doen. Onder andere door het organiseren van excursies, doen we dit.

  • De CO2 uitstoot (CO2 footprint) is laag op ons bedrijf. Voor onze deelname aan PlanetProof moeten we voldoen aan bepaalde waarden op dit gebied, en daar zitten we ruimschoots onder.

  • Een groot deel van de energie die we verbruiken, wekken we zelf op met zonnepanelen. Door diverse besparende maatregelen, zoals een voorkoeler bij de melk en frequentieregelaars, zorgen ervoor dat we geen onnodig energie verbruiken.

  • We beweiden veel, al in het vroege voorjaar gaan de koeien naar buiten. Dat is altijd genieten, we vinden het belangrijk dat de koeien veel in de weide kunnen lopen.

  • Onze koeien worden gemiddeld al 2 jaar ouder dan wat gebruikelijk is in Nederland. Door de gezondheid regelmatig te monitoren, zijn ziektes vroegtijdig te behandelen of zelfs te voorkomen.

  • Ons bedrijf ligt in een weidevogelkerngebied, dus de zorg voor weidevogels is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Zo hebben we kruidenrijke graslanden, bloemenranden waar kuikens zich kunnen verschuilen en zetten we een deel van het jaar een hectare gras onder water, zodat weidevogels voedsel kunnen vinden.

  • Er loopt een fietspad langs ons bedrijf, dus is het extra mooi als koeien in de wei lopen; dan genieten niet alleen wijzelf, maar ook burgers van dit mooie plaatje!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners