Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Neuleman, familie Ten Have

Hallo, wij zijn Henk en Marian ten Have. Samen met onze dochters, Jorieke en Emmy, runnen we een melkveebedrijf aan de Neulemansweg in Broekland.

Ons bedrijft telt circa 150 melkkoeien en circa 75 stuks jongvee.
Deze koeien komen ’s zomers circa 5 uur per dag buiten voor de weidegang. We hebben gekozen voor om alleen ’s ochtends te beweiden, zodat wanneer de zon het hardst schijnt de dieren koel in de stal staan.
Wanneer de dieren in de stal staan kunnen ze naar 1 van de 3 melkrobotten lopen om gemolken te worden.
Naast het gras dat ze zomers van het land eten, wordt er met de mengvoerwagen op stal gevoerd.
Ook het jongvee, vanaf 6 maanden, gaat in de zomer naar buiten, opdat ze goed leren grazen.
De jongste kalfjes, circa 2 weken, worden in éénlingsboxjes gehouden. Vervolgens gaan ze naar groepsverblijven.
Op het bedrijf gebruiken we een melktaxi om de kalveren te voeren. Deze melktaxi zorgt er voor dat de melk op het juiste moment warm is en dat elk kalf de juiste liters melk krijgt.
Wij doen mee met Salland Boert en Eet Bewust, omdat we graag willen laten zien dat wij ook bewust met ons bedrijf omgaan.

Melkveebedrijf Neuleman, familie Ten Have

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie heeft een eigen Facebookpagina, hebben regelmatig excursies op hun bedrijf en laten elke 2 jaar alle elektrische installaties controleren (ter voorkoming van stalbrand).

  • In de stal ligt een emissie arme vloer. Deze beperkt de uitstoot van ammoniak aan het milieu. Verder worden er maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan.

  • Ongeveer 30% van het energiegebruik wordt zelf opgewekt d.m.v. zonnepanelen. De overige benodigde energie wordt aangevuld met groene stroom.

    Verder is een platenkoeler aanwezig, deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Het lauwe water stroomt rechtstreeks naar de drinkbakken van de koeien in de stal. Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energiegebruik.

  • De koeien liggen op koematrassen, hebben beschikking over koeborstels en het dak is geïsoleerd voor een optimale temperatuur voor zowel de zomer als winter. Voor de warme dagen is ook een ventilator aanwezig. Verder zit er een sluithek op de krachtvoerbox, zodat de koeien rustig hun portie brokken op kunnen eten zonder eruit gejaagd te worden door een andere koe hoger in de rangorde.

  • Ook 3 sterren op het gebied van diergezondheid! Het medicijngebruik ligt laag en ze nemen deel aan een monitoringssysteem. Dit biedt inzicht in de gezondheid van de kudde. Zo worden ziektes eerder gedetecteerd en kan er wanneer nodig op tijd worden behandeld.

  • Het erf is netjes en opgeruimd, en de koeien hebben weidegang.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners