Melkveebedrijf Mts Muilerman

Over Melkveebedrijf Mts Muilerman

Lid geworden in november 2018

Sinds 1915 wordt er gewoond en gewerkt op het familiebedrijf van Wim, Anke en Christian.
De oude boerderij staat aan de Oxersteeg, daar werd tot begin jaren tachtig, van de vorige eeuw, gemolken. In de ruilverkaveling Bathmen is het bedrijf verplaatst naar de Paddegatsteeg waar een ligboxenstal en woning zijn gebouwd.

We molken toen ong. 70 koeien. In 2014 is de oude stal vervangen voor een nieuwe stal. Op dit moment worden ong. 130 koeien gemolken met bijbehorend jongvee. De koeien worden gemolken door een vrijwillig melk systeem (vms) ook wel robots genoemd. Dat houdt in dat de koe zelf bepaalt wanneer zij gemolken wil worden. Het ruwvoer voor onze koeien en pinken verbouwen we zelf, gras en mais.

In nieuwe stal is veel aandacht voor koecomfort en duurzaamheid. De koeien liggen in diepstrooisel boxen, hebben koeborstels tot hun beschikking, de vloeren zijn dicht om emissie tegen te gaan en op stal daken liggen zonnepanelen. Daarnaast wordt het water dat in huis wordt gebruikt, verwarmd door de melk (warmte terugwinning). De nieuw gebouwde stal voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij (MDV).

De boerderij wordt gevoerd in een maatschap, de maten zijn Wim, Anke en Christian. Christian is onze zoon die in de toekomst het bedrijf gaat voort zetten.

We zijn trots op ons gezinsbedrijf. Aan de buitenwereld willen we graag vertellen wat ons bedrijf op gebied van milieu, omgeving en dierwelzijn doet om (h)eerlijke melk te kunnen produceren. U bent van harte welkom.

Bijzonderheden

Mts. Muilerman
Paddegatsteeg 3
7428 MG Deventer

www.muilermanmelkvee.nl

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit
Natuur