Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Mts Muilerman

Sinds 1915 wordt er gewoond en gewerkt op het familiebedrijf van Wim, Anke en Christian.
De oude boerderij staat aan de Oxersteeg, daar werd tot begin jaren tachtig, van de vorige eeuw, gemolken. In de ruilverkaveling Bathmen is het bedrijf verplaatst naar de Paddegatsteeg waar een ligboxenstal en woning zijn gebouwd.

We molken toen ong. 70 koeien. In 2014 is de oude stal vervangen voor een nieuwe stal. Op dit moment worden ong. 130 koeien gemolken met bijbehorend jongvee. De koeien worden gemolken door een vrijwillig melk systeem (vms) ook wel robots genoemd. Dat houdt in dat de koe zelf bepaalt wanneer zij gemolken wil worden. Het ruwvoer voor onze koeien en pinken verbouwen we zelf, gras en mais.

In nieuwe stal is veel aandacht voor koecomfort en duurzaamheid. De koeien liggen in diepstrooisel boxen, hebben koeborstels tot hun beschikking, de vloeren zijn dicht om emissie tegen te gaan en op stal daken liggen zonnepanelen. Daarnaast wordt het water dat in huis wordt gebruikt, verwarmd door de melk (warmte terugwinning). De nieuw gebouwde stal voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij (MDV).

De boerderij wordt gevoerd in een maatschap, de maten zijn Wim, Anke en Christian. Christian is onze zoon die in de toekomst het bedrijf gaat voort zetten.

We zijn trots op ons gezinsbedrijf. Aan de buitenwereld willen we graag vertellen wat ons bedrijf op gebied van milieu, omgeving en dierwelzijn doet om (h)eerlijke melk te kunnen produceren. U bent van harte welkom.

Melkveebedrijf Mts Muilerman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Ons bedrijf ligt dicht bij de stad, dus er komen wel eens mensen langs om even te kijken. We ontvangen echter niet actief mensen op ons bedrijf. We vinden het belangrijk dat onze sector positief in het nieuws is en dragen er als persoon ons steentje aan bij, onder andere door ons werk bij FrieslandCampina en de lokale vereniging voor agrarische jongeren.

  • Ons bedrijf ligt in een druk gebied. Mede daarom kiezen we er bewust voor om onze mest naar lokale akkerbouwers af te voeren, en het stro dat zij oogsten ervoor terug te kopen. Zo houden we de afstanden kort en dat is gunstig voor het milieu.

  • Economisch is het interessant om zelf energie op te wekken. Voor het grootste deel zijn we dan ook zelfvoorzienend met de energie die we opwekken via zonnepanelen. Momenteel zijn we met 5 collegaboeren bezig met het opzetten van een monomestvergister. Dit stelt ons in staat om mest om te zetten in biogas, waarmee CO2 bespaard kan worden en lokaal gas te kunnen leveren.

  • Qua melkproductie vragen we niet het uiterste van de koeien, zodat ze niet op hun tenen hoeven te lopen. We hebben de koeien liever langer op ons bedrijf. Een optimale leefomgeving is daarom enorm belangrijk. Zo hebben de dieren comfortabele ligboxen met een dikke laag strooisel, lopen ze een groot deel van het jaar in de wei, is er veel licht en lucht in de stal en kunnen we een aangenaam klimaat tijdens de hete zomer creëren. We zijn nu bezig met rubber op de vloeren, waardoor de vloer stroef wordt en de koeien zich makkelijker kunnen voortbewegen.

  • We werken graag preventief, omdat we liever ziektes voorkomen dan dat we moeten genezen. Een nauwe samenwerking met de veearts is daarbij vanzelfsprekend. Om de week komt de veearts langs om te onderzoeken welke koeien drachtig zijn en kritisch mee te denken. Als boer op je eigen bedrijf kun je bedrijfsblind worden waardoor je problemen niet snel opmerkt. Maar op deze wijze blijven we scherp op de gezondheid van de koeien.

  • Natuurbeheer binnen ons bedrijf heeft een plaats door divers onderhoudswerk wat we uitvoeren. Zo beheren we houtwallen en hebben we een kikkerpoel aan laten leggen. Ook verdiepen we ons steeds meer naar andere gewassen in het land, waarmee we beter bestand zijn tegen grote droogtes.

  • Het bedrijf moet er, zeker aan de voorzijde, netjes en opgeruimd uitzien. We hebben een aantal jaren terug een beplantingsplan laten maken en uitvoeren, waarmee we ons bedrijf goed laten inpassen in het landschap.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners