Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Klein Malberg, familie Berends

Hallo allemaal,

Wij, Harry en Betsy Berends, wonen in de mooie buurtschap Averlo. In 1990 hebben wij samen het melkveebedrijf ‘Klein Malberg’ van Harry’s ouders overgenomen. We hebben vier kinderen: een dochter en drie zonen. Hoewel ze graag in hun vrije tijd meewerken op de boerderij hebben ze inmiddels allemaal een baan gevonden buiten de landbouw. Twee jongens zitten in de techniek, een zoon werkt als medisch laborant en onze dochter werkt in de zorg.

’s Avonds bij het avondeten komt elke keer het gespreksonderwerp ‘werk’ weer boven tafel: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’, ‘Ben je druk geweest?’ of ‘Is er nog wat bijzonders gebeurd?’. Dit zijn allemaal vragen die ons interesseren. In andere sectoren zijn bedrijven die een soort familiedag organiseren om aan familieleden van werknemers te laten zien wat er in het bedrijf gebeurt. Wij vinden het leuk om te zien waar iedereen zoal mee bezig is.

Elk jaar, eind maart, wordt in Wesepe een survivalrun gehouden. Jaarlijks rennen zo’n 2000 deelnemers door de weilanden, bossen en sloten om daar zware hindernissen te nemen. Wij helpen bij het organiseren van dit voor Wesepe grote evenement. Sinds wij een nieuwe jongveestal hebben (2015) lopen de deelnemers ook door deze stal heen. De reacties zijn al drie jaar lang geweldig positief: ‘wat zijn de koeien rustig’, ‘leuk om eens in een stal te lopen’ en ‘wat mooi dat dit mag’. Nieuwsgierig is wel het beste woord hiervoor.

Zoals wij nieuwsgierig zijn naar het werk van onze kinderen, zijn zoveel mensen nieuwsgierig naar wat wij achter de staldeuren doen. Met dit in het achterhoofd is de link met Salland Boert En Eet Bewust snel gelegd, transparant zijn naar je leefomgeving.

Omdat wij het erg mooi zouden vinden als de boerderij voortgezet wordt zijn wij een samenwerking aangegaan met Mark en Mieke. Mark is een neef van ons. Wij vinden dit een geweldig mooie uitdaging! In dit geval is wij: Mieke en Mark, Betsy en Harry. Het grote voordeel voor jullie is, dat jullie nog veel langer de tijd hebben om ‘Klein Malberg’ een keer te bezoeken. Bij zo’n bezoek zullen we uitgebreid stilstaan bij de kalveren, voeding van de koeien, de robots, koeienborstel, ventilator en natuurlijk de koe-oversteekplaats. Dus graag tot gauw!

Familie Berends

Melkveebedrijf Klein Malberg, familie Berends

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Langs de weilanden van melkveebedrijf Klein Malberg loopt een fietspad. Bij dit fietspad is een speciale oversteekplaats voor de koeien gemaakt. Om uit te kunnen rusten en te genieten van de passerende koeien is er een picknicktafel geplaatst. Deze rustplaats zorgt zeer regelmatig voor interessante gesprekken met passanten.
  Meerdere jaren is er ook een survival door de stal georganiseerd wat veel leuke reacties en gesprekken oplevert. Familie Berends probeert waar mogelijk te ondersteunen bij de activiteiten die georganiseerd worden vanuit Salland Boert en Eet Bewust.

 • Op het onderdeel Milieu scoort melkveebedrijf Klein Malberg verschillende punten. Om de stikstofuitstoot te verminderen wordt er deels water aan de mest toegevoegd. Tevens worden er maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan, opvangputten voor de kuilen voorkomen dat verontreinigingen in het oppervlaktewater komen. De mest die niet op het eigen bedrijf geplaatst kan worden wordt afgevoerd naar een akkerbouwer uit de regio en naar een bedrijf waar gras verbouwd wordt wat gebruikt wordt voor het vee van familie Berends.

 • Op melkveebedrijf Klein Malberg wordt er rekening gehouden met een minimaal energieverbruik en duurzaamheid. De warmte van de melk wordt afgegeven aan water. Dit heet warmteterugwinning. De warmte die overblijft bij het koelen van de melk wordt gebruikt om de kantine te verwarmen. Op de vacuümpomp bij de melkrobots is een frequentieregelaar geïnstalleerd die zorgt ervoor dat er niet meer energie gebruikt wordt dan nodig is.

 • Dierwelzijn is een belangrijk onderdeel op het melkveebedrijf Klein Malberg. Door verbreding van de stal hebben koeien langere ligboxen gekregen. Ook hebben de koeien de beschikking over twee koeborstels, en hangen er een ventilatoren in de stal voor de warme dagen. Verder zit er een sluithek op de krachtvoerbox, zodat elke koe rustig haar portie brokken op kan eten zonder eruit gejaagd te worden door een andere koe.
  Voor de koeien die moeten  kalven is een speciale ruimte voorzien van een dikke laag stro waar ze in alle rust kunnen bevallen.

 • Drie sterren voor Diergezondheid! Het bedrijf is een gesloten bedrijf en dat betekent dat er geen dieren worden aangevoerd. Alle dieren komen uit eigen opfok, dit om de insleep van ziekteverwekkers van buitenaf te voorkomen. Door middel van een automatische mestschuif worden meerdere keren per dag de roosters schoongemaakt. Dit zorgt ervoor dat klauwproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. We proberen de koeien goed te verzorgen. Mede hierdoor kunnen we de koeien lang houden op ons bedrijf.

 • Bij melkveebedrijf Klein Malberg is er veel aandacht voor Natuur. Een gedeelte van de akkers zijn omrand met speciaal ingezaaide bloemen waar veel insecten van kunnen leven. Een gedeelte van het grasland is kruidenrijk ingezaaid wat zorgt voor een grote biodiversiteit. Verder zijn er meerdere houtwallen rondom de percelen  van het melkveebedrijf waar dieren kunnen leven, schuilen en nestelen. In de stallen nestelt jaarlijks een grote hoeveelheid zwaluwen.

 • Dit bedrijf veroorzaakt geen mestoverschot.

 • De koeien hebben zeer veel beschikking over weidegang. Dit is niet alleen fijn voor de koeien maar levert ook een mooier beeld op.
  Om lichtvervuiling te voorkomen is er een tijdklok geïnstalleerd op de verlichting die er voor zorgt dat het ‘s nachts minimaal 6 uur donker is.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners