Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Heuven-Olthof

Welkom bij het melkveebedrijf van de familie Heuven. De boerderij gelegen aan de Raamsweg in Haarle werd in 1930 gebouwd door Anton en Marie Heuven-Alferink.

Hennie Heuven(geb. 1947) begon al op zeer jonge leeftijd (16 jaar) volledig mee te werken op de boerderij van zijn vader.
Samen met zijn vrouw Riet ontwikkelde Hennie de boerderij tot een gezond en levensvatbaar gemengd bedrijf met varkens en koeien. In 2008 werd afscheid genomen van de varkenstak en werd geïnvesteerd in uitbreiding van de ligboxenstal en deed de melkrobot zijn intrede.

Anno 2022 wordt het bedrijf met 120 melkkoeien op 70 hectare grond gerund door Terry en Sandra. We vinden het een voorrecht om dit gezinsbedrijf voort te zetten op deze plek omdat we ons realiseren dat we mogen wonen en werken in een prachtige natuurrijke omgeving.

Duurzaamheid in onze veestapel(hoge gemiddelde leeftijd), duurzaam bodembeheer en duurzame energievoorziening zijn pijlers onder ons financieel gezonde bedrijf. We realiseren door goed bodembeheer bijvoorbeeld een hoog organische stofgehalte op onze graslanden en akkers. Onze bodem kan daarom beter tegen droogte en extreme regenval terwijl een hoog organische stofgehalte ook zorgt voor veel bodemleven en koolstofopslag. Dit alles doen we met een minimale input van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Naast de zorg voor onze veestapel en bodem houden we ons samen met het IVN bezig met weidevogelbeheer, zie je op de boerderij volop zwaluwen en nestelt de kerkuil. Door de aanleg van bloemrijke akkerranden en singels is ook de patrijs steeds vaker te zien in onze weilanden.

Hier worden we blij van. Het mooie is dat we merken dat een financieel gezond resultaat en een duurzame bedrijfsvoering elkaar niet hoeft te bijten, sterker nog: door al deze inspanningen mogen wij melk leveren in de “on the way to planet proof” melkstroom van Friesland Campina. Dit levert ons een beloning op voor onze inspanningen.

We staan als familie middenin de samenleving en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van dit platteland. We hopen de boerderij dan ook op deze plek nog vele generaties voort te zetten.

Melkveebedrijf Heuven-Olthof

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie Heuven ontvangt regelmatig schoolklassen om kinderen kennis te laten maken met het wel en wee op een melkveebedrijf en de herkomst van voedsel.

  Bij mooi weer worden groepen ontvangen in de kapschuur en anders op de deel bij de melkkoeien. Zowel Terry als Sandra zijn regelmatig betrokken bij activiteiten die vanuit Salland Boert en Eet Bewust georganiseerd worden.

   

 • Melkveebedrijf Heuven scoort een aantal pluspunten op het onderdeel Milieu. Om erfafspoeling van voersappen tegen te gaan, is er een bezinksloot aanwezig.

  Daarnaast worden voerresten regelmatig aangeveegd en opgeruimd d.m.v. een veegmachine aan de shovel. Dit voorkomt dat regenwater niet vervuild raakt.

 • Om energie te besparen, heeft het melkveebedrijf verschillende maatregelen getroffen. Zo beschikt het over zonnepanelen, de melkinstallatie over frequentieregelaars en is er een buizenkoeler aanwezig.

  Een buizenkoeler zorgt ervoor dat de melk al op lagere temperatuur in de melktank
  terecht komt waardoor de melktank minder energie nodig heeft om te koelen.

 • Dat de koeien van familie Heuven het goed hebben in de stal, blijkt wel uit het maximale aantal van 3 sterren op het onderdeel Welzijn. De koeien hebben ruime ligboxen met koematrassen. Er zijn meerdere koeborstels aanwezig waar koeien zich aan kunnen krabben.

  De koeien die moeten kalveren, krijgen een plekje in een ruim strohok. Het dak van de stal is geïsoleerd, wat zorgt voor een aangenaam stalklimaat.

 • Voor het onderdeel Diergezondheid worden diverse pluspunten gescoord. Het bedrijf is onverdacht voor wat betreft de dierziekte BVD (tankmelkonderzoek wordt hiertoe uitgevoerd).

  Om IBR te voorkomen, worden het vee geënt. Daarnaast kent het bedrijf een gesloten bedrijfsvoering, wat wil zeggen dat er geen vee van buiten het bedrijf wordt aangekocht. Een mestrobot houdt de vloer waar de koeien op lopen schoon wat klauwproblemen voorkomt.

 • Op en rond het bedrijf is er veel aandacht voor natuur. Een aantal akkerranden zijn ingezaaid met fraaie bloemenmengsels welke een grote hoeveelheid insecten en vlinders aantrekt.

  In de stal van de boerderij nestelen ongeveer 10 a 15 zwaluwpaartjes die elk jaar na de winter weer terugkeren naar de boerderij. Ook is er speciale aandacht voor weidevogels. Nesten worden via GPS geregistreerd, zodat deze in stand blijven bij het landwerk.

 • Het erf en de gebouwen zien er netjes en verzorgd uit. Dit blijkt ook uit het maximaal aantal van drie sterren op het onderdeel Beeldkwaliteit. De koeien lopen in de zomermaanden in de wei. Om lichtvervuiling te voorkomen is het ’s nachts minimaal 6 uur donker in de stal door middel van een tijdklok.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners