Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Freriks-van der Veen

Achtermaate: Vergaderlocatie & Yoga op de boerderij.

Boer zijn is werken met de seizoenen, de dieren, de lucht, het water en de natuur. Wij vinden het belangrijk om verbinding tot stand te brengen met burgers. Daarom hebben wij ons ook aangesloten bij Salland Boert en Eet bewust.

Wij zetten ons in voor duurzaamheid, klimaat, milieu, dierwelzijn, verrijken van grasland met klaver en kruiden, weidevogels en biodiversiteit. Onze melk gaat naar Friesland Campina onder het keurmerk: On the way to Planet Proof. Onze koeien lopen met veel plezier meer dan 160 dagen per jaar in de weide.
Met grote nieuwsgierigheid werken wij samen met WUR en andere projecten.

De Achtermaate is de ideale plek voor een vergadering of teambuilding. Een locatie die rust uitstraalt en waar u positieve energie kunt opdoen. Yoga beoefenen in kleine groepen hoort hierbij. Gelegen aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, midden tussen de weilanden.

Melkveebedrijf Freriks-van der Veen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie Freriks ontvangt graag mensen om ze het verhaal te vertellen achter de zuivel, de koe in de wei, bodemleven, graslandbeheer en hun passie. Ze hebben zelfs een speciale ontdekkingstocht ontwikkeld voor kinderen. Verder hebben zij een eigen website en facebook.

  • Het melkveebedrijf van familie Freriks is deelnemer aan een project over het voorkomen van erfafspoeling en voeren hier dan ook maatregelen van uit. Ook zijn zij deelnemer van een proef ter vermindering van ammoniakemissie.

  • Er is een voorkoeler aanwezig, deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk.

  • De koeien liggen op koematrassen en hebben beschikking over een koeborstel. Als een koe een kalfje gaat krijgen gaat ze in een groot strohok waar ze alle ruimte heeft. De kalfjes zelf blijven minimaal 3 maanden op stro. Verder hangt er een ventilator in de stal voor de warme dagen.

  • Het medicijngebruik ligt in ieder geval 25% onder de maximale streefwaarde. Er wordt deelgenomen aan een monitoringssysteem, waardoor ziektes eerder gedetecteerd worden en zo op tijd kan worden behandeld. Verder worden er geen dieren aangekocht om de insleep van ziekteverwekkers te voorkomen.

  • De koeien hebben weidegang, en het erf ligt er netjes en verzorgd bij.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners