Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf familie Schoorlemmer

Hallo! Wij zijn Jan Willem, Suzan, Wieke en Koen Schoorlemmer. We wonen als derde generatie met ons gezin op deze mooie boerderij in Heeten. Het bedrijf is in 1930 opgericht door Johan Schoorlemmer. Later is het overgenomen door zijn zoon Ben. Op dit moment werken Jan Willem (de zoon van Ben) en Suzan in een VOF.
We zijn een leerbedrijf; werken graag samen met stagiaires.

Onze melkveehouderij bestaat uit ongeveer 105 stuks melkvee, jongvee, 36 ha gras, waarvan 30 ha huiskavel en 6 ha maïs.
Onze koeien worden sinds 2014 gemolken door een melkrobot. Een mooi staaltje techniek! En dat bevalt erg goed. Er is meer rust in de stal en de koeien kunnen zelf kiezen wanneer ze gemolken worden. Een ander pluspunt is dat we nu flexibeler zijn qua werktijden. Ook vergt het minder lichamelijke inspanning. Onze koeien hebben allemaal een (familie)naam. Die staat in hun gepersonaliseerde oorbel geschreven: het gele oor nummer. Zo zie je o.a. een Bolletje, Hiltje, Keetje. En natuurlijk Grietje, onze knuffelkoe. Kom maar eens langs om haar te knuffelen ;)!

We zijn enorm trots op ons nette bedrijf. En we zijn deelnemer van Salland Boert en Eet Bewust omdat we het belangrijk vinden om mensen een eerlijk en realistisch beeld te geven van de agrarische sector. Regelmatig ontvangen we burgers op ons bedrijf. Middels de SBeEB expeditie, open dagen, (rolstoel)wandeltochten, (familie)feesten.

Online kun je ons en onze collega’s vinden op Facebook, Instagram en Twitter: bij Wakkere Boerin.

Je bent van harte welkom!!!

Melkveebedrijf familie Schoorlemmer

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We vinden het belangrijk om open te zijn naar de consument, en deze te laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Door deelname aan initiatieven als Salland Boert en Eet Bewust hebben we een expeditie samengesteld met meerdere bedrijven, waardoor mensen op meerdere bedrijven kunnen kijken. Via de groep Wakkere Boerin bereiken we op social media veel burgers met ons verhaal. Daarnaast zijn er tal van eenmalige activiteiten, zoals een bezoek van de Zonnebloem of een groep deelnemers van de wandelvierdaagse.

  • We dragen vanzelfsprekend ons steentje bij aan de zorg voor het milieu. Zo is er een bezinksloot zodat er geen vuil regenwater verdwijnt in de sloten en de kuilbanen schoon blijven. Hierdoor blijft het voer smakelijk voor de koeien. Als de mest wordt uitgereden op het land, voegen we water toe, waardoor het gras de meststoffen beter kan opnemen en er minder verlies optreedt.

  • We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie. Zo hebben we diverse besparende maatregelen genomen, waaronder energiezuinige LED verlichting. Door midden van zonnepanelen wekken we de stroom op die we verbruiken.

  • Vanzelfsprekend zorgen we goed voor de koeien, zodat ze gezond blijven en gezonde melk produceren. Koeien die een kalf moeten krijgen, verblijven de dagen voor afkalven in een ruim, comfortabel strohok. De ligboxen in de stal zijn voorzien van matrassen met een flinke laag vlas, als zachte ligplek. Er hangen ventilatoren om het klimaat ook in de zomer aangenaam te houden.

  • We werken veel preventief aan de gezondheid van de koeien. Jonge kalfjes krijgen een dekje op, wat hun gezondheid ten goede komt. Iedere zes weken komt de veearts langs om vroegtijdig eventuele problemen op te sporen. Rust is van groot belang, en daar helpt de melkrobot goed bij.

  • Diverse vormen van natuurbeheer zijn geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Zo zijn er bloeiende akkerranden aangelegd, ten gunste van insecten en andere dieren, maar ook om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Op het erf hangt een uilenkast, waar jaarlijks een uil haar nest heeft. We hebben respect voor mens en dier, en zullen nooit met de trekker op het land zomaar over een vogel of haas heenrijden. We stoppen, pakken de dieren op en zetten ze op een veilige plek weer uit.

  • Het erf moet er netjes, opgeruimd bij liggen, zodat het er aantrekkelijk uitziet voor consumenten. De koeien in de wei horen bij de uitstraling van de boerderij en levert steeds weer een mooi plaatje op.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners