Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf familie Peters

Hallo allemaal,

Mijn naam is Sven en samen met mijn ouders Erik en Linda en mijn broertjes Nick, Chris, Rob en zus Emma en zusje Evy wonen we op ons melkveebedrijf aan de rand van Wijhe / Lierderholthuis. Mijn ouders komend uit de Achterhoek en de Liemers en hebben tot 2002 geboerd op ’t ouderlijke bedrijf van mijn vader in Babberich (Gld). Verder ontwikkelen met hun bedrijf daar was haast niet meer mogelijk o.a. door de Betuwelijn.

Mijn ouders besloten hun bedrijf te verkopen en zijn orienterend een aantal keren naar Canada geweest en hebben een jaar in New Zealand, waar ik ben geboren, veel ervaring op gedaan op het gebied van de melkveehouderij. Uiteindelijk hebben ze een melkveebedrijf gekocht hier in Salland om met al hun ervaringen hier verder te boeren.

 

Op deze locatie was nog heel veel werk te doen want het was een heel oud bedrijf. In 2003 hebben ze de ligboxenstal verlengt, in 2009 een nieuwe woning gebouwd en in 2014 een nieuwe jongveestal met machineberging en garage. Ook de percelen om ’t bedrijf hebben nieuw onderhoud gehad, kortom de basis is nu klaar.

Ons bedrijf kent 37 ha cultuurgrond waarvan 7 ha snijmais, 90 melkkoeien en een 50 stuks jongvee en natuurlijk ook gezellige kleine huisdieren; een paard, kippen, geitjes, hond en poezen. ’s Zomers gaan onze koeien de wei in en krijgen daarnaast nog hun mais en brokken.

Wij wilden ons graag aansluiten bij SBeEB omdat wij ontzettend trots zijn op waar we mee bezig zijn; het samen werken met onze dieren. Ik hoop ons bedrijf nog heel lang te mogen voortzetten samen met mijn ouders en in de toekomst voor mij zelf. Ook vinden wij het heel belangrijk een ieder te laten zien waar ons voedsel vandaan komt: aan de hele samenleving, groot en klein.

Iedereen is van harte welkom!
Groetjes, Sven

Melkveebedrijf familie Peters

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Heel belangrijk is het dat we transparant zijn en blijven, dat we steeds weer laten zien wat we doen en waarom we doen wat we doen. We ontvangen schoolklassen voor een boerderijles, zodat kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt.

  • De volgende generatie wil graag verder met het bedrijf, en die mogelijkheid willen we graag geven. We willen daarom duurzaam bezig zijn met milieu, waterkwaliteit etc. Zo wordt het regenwater opgevangen en via geulen afgevoerd, zodat er geen vuil water in de sloot terecht kan komen.

  • We willen bewust omgaan met de wijze waarop we energie inzetten. Momenteel nemen we groene energie af, maar we zijn hard bezig om onze daken te gaan inzetten voor zonne-energie, zodat we alle energie zelf opwekken. Ook nemen we besparende maatregelen om geen onnodige energie te verbruiken. Zo zijn we bezig de lampen te vervangen door duurzame lampen.

  • Dierwelzijn is het speerpunt van ons bedrijf. Onze dieren zijn geen robots, maar dieren die goede zorg nodig hebben, want ze leveren voor ons de melk. Zo hebben ze de beschikking over ruime ligboxen en heerst er in de stal een aangenaam stalklimaat.

  • Met gezondheid van de koeien begint het bedrijf: dat moet je goed op de rit hebben, want gezonde dieren die zich goed voelen, produceren gezonde melk. We houden constant de vinger aan de pols voor wat betreft de gezondheid van de dieren. We monitoren veel, onder andere door regelmatig onderzoek van de melk. Zo kunnen we problemen voorkomen.

  • Op verschillende wijze is natuurbeheer geïntegreerd op ons bedrijf. Zo bieden de heggen op het erf beschutting aan vogels en bestrijden we ongedierte zonder chemische middelen. Verder hebben we op een aantal percelen een kruidenrijk grasland, maaien we pas als de weidevogels hun kuikens hebben grootgebracht en staat in het voorjaar een gedeelte van het land onder water, zodat weidevogels voedsel kunnen vinden.

  • Het erf moet er netjes en verzorgd uitzien, en natuurlijk passen in de omgeving. Op het erf staan veel heggen die we regelmatig onderhouden, het geeft een mooie uitstraling en biedt beschutting aan diverse vogels.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners