Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf familie Oosterkamp

Welkom bij melkveebedrijf en zorgboerderij ‘Het Hageveld’ van de familie Oosterkamp!

Ons bedrijf is gevestigd te Mariënheem in het midden van het prachtige Salland. We zijn een echt familiebedrijf. In 1969 hebben de ouders van Anton dit bedrijf gekocht, Anton en Ceciel Oosterkamp wonen en werken samen met dochter Lisette en schoonzoon op het bedrijf.

In 2013 hebben we een nieuwe ligboxenstal in gebruiken genomen, daarvoor molken we nog op de grupstal. Een hele verandering maar heel mooi om te zien hoe snel de koeien en wij konden wennen aan een nieuwe stal. We proberen onze koeien zo goed mogelijk te verzorgen, dan zorgen de koeien ook goed voor ons. We vinden het belangrijk dat de koeien veel ruimte hebben en gezond zijn.

Naast ons melkveebedrijf hebben we ook een zorgboerderij (sinds 2003) voor kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. We bieden dagbesteding en logeeropvang door de week en in het weekend. We vinden het belangrijk om de kinderen en (jong) volwassenen een passende dagbesteding te bieden. Kleinschaligheid past het best bij ons zodat de activiteiten/werkzaamheden afgestemd kunnen worden per individu. Elk kind/(jong) volwassene heeft andere interesses en mogelijkheden. We geven iedereen de kans om zich te ontwikkelen en te groeien, waardoor de kinderen en (jong) volwassenen meer eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgen.

We vinden het prachtig om het boeren en de zorg te combineren op ons bedrijf, onze kracht is dat we samen een groot gezin zijn en iedereen welkom is. De kinderen hebben veel behoefte aan een duidelijke dagindeling, structuur en regelmaat die wij kunnen bieden door onze kleinschaligheid.
Naast koeien hebben we ook nog veel andere hobbydieren zoals: honden, konijnen, kippen, eenden, geiten, pony’s, ezels en een Belgisch trekpaard.

Wij doen mee aan Salland Boert en Eet Bewust omdat wij het belangrijk vinden om te laten zien aan de burgers waar wij mee bezig zijn. We zijn trots op de combinatie van zorg en dieren houden op ons bedrijf. Dit willen we graag uitstralen en laten zien aan de samenleving. Ook krijgen we veel ouders en kinderen op ons bedrijf en die vertellen we graag hoe wij onze dieren verzorgen.

Melkveebedrijf familie Oosterkamp

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het contact tussen boeren en burgers vinden we heel belangrijk, omdat we alleen door contact te zoeken, de onwetendheid bij de burger kunnen wegnemen. Op onze zorgboerderij ontvangen we diverse cliënten. Hen, en hun familie leiden we graag rond op de boerderij.

  • We zetten ons in om kringlooplandbouw op ons bedrijf toe te passen. We hebben ruim voldoende land waar we onze mest op uitrijden en waar we al het ruwvoer voor de koeien kunnen oogsten. We voeren zelfs mest aan van collegaboeren die teveel mest hebben, zodat we het land voldoende kunnen bemesten.

  • We zijn ons volop aan het oriënteren op maatregelen om energie te besparen en in de toekomst wellicht ook zelf op te wekken.

  • In ons management ligt de focus op de levensduur van de koe, om haar zo lang mogelijk op ons bedrijf te houden. Door ruime ligplekken, borstels om de vacht te borstelen en volop weidegang, proberen we die levensduur te verlengen.

  • Zodra we vermoeden dat een koe ziek is, verplaatsen we haar naar een apart ziekenhok en geven we haar alle tijd om beter te worden. Dat geeft ons veel voldoening, al is de afweging economisch misschien niet altijd verantwoord.

  • We houden van de weidevogels in het land en de zwaluwen in de stal. Ieder jaar komen de zwaluwen hun nesten weer opzoeken. De nesten van de weidevogels markeren we, zodat de vogels hun kuikens groot kunnen brengen.

  • We proberen het erf veilig en netjes te houden, maar met verbouwen is het wel eens lastig.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners