Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf familie Nij Bijvank

“Wij hebben dit bedrijf overgenomen van mijn ouders in 1988. Destijds waren er ook nog zo’n 100 vleesvarkens. Nu hebben we 65 melkkoeien en 40 stuks jongvee van 0 tot 2 jaar.” André Nij Bijvank vertelt over het melkveebedrijf dat hij samen met zijn vrouw Gerda runt. “Daarnaast hebben wij 28 hectare grasland en 7 hectare akkerland in gebruik voor mais. Het oudste bedrijfsgebouw is gebouwd eind jaren ’20. Ook hiervoor was dit al een boerderij, het stamt vermoedelijk al van voor 1700.”

Familie Nij Bijvank is de vierde generatie Nij Bijvank die hier de boerderij runt. Daarvoor was het familie Alferink en nog verder in het verleden de familie Raamsman. Deze familie heeft zich vermoedelijk vernoemd naar de streek ‘de Raams’. Vroeger was dit een voor de streek traditioneel gemengd bedrijf met naast koeien ook varkens, kippen en paarden. Daarbij akkerbouw, een grote moestuin en wat fruitbomen.

André: “Mijn doel is om met zo weinig mogelijk aanvoer van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer zo efficiënt mogelijk melk en vlees te produceren, door goed voor de grond en koeien te zorgen.” De koeien worden van april tot november geweid, ook het jongvee gaat in de zomer de wei in.

André en Gerda doen mee aan ‘Salland Boert en Eet Bewust’ om aan zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe zij met hun koeien en grond omgaan. Op afspraak is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Bel gerust!

Melkveebedrijf familie Nij Bijvank

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk om te proberen uit te leggen wat we doen en waarom we doen wat we doen, hoe we met de dieren en de grond omgaan. Mensen bewust maken van het voedselsysteem en uitleggen hoe we met een lage opbrengst wel ons bedrijf moeten rondzetten.

 • We passen evenwichtsbemesting toe, al sinds een aantal jaar. Ons bedrijf ligt vlakbij een natuurgebied, waardoor we hier veel mee bezig zijn. De hoeveelheid nitraat die we uitstoten, blijft ruim onder de EU norm.
  We zoeken bewust naar een balans van het bedrijf met het milieu. We gebruiken minimale hoeveelheden kunstmest, veel minder dan zou mogen. Zo belasten we het milieu niet onnodig.

 • We proberen ons in te zetten om door middel van de voorkoelers en het gebruik van de melkrobot de hoeveelheid energie die we gebruiken, te beperken. We nemen groene stroom af, en gaan bewust om met het brandstofgebruik voor trekkers en machines.

 • Ruim aandacht is er voor de opfok van het jongvee, dat is immers een toekomstige melkkoe. Als de basis goed is, dus als ze gezond opgroeien, dan levert dat later veel plezier op omdat ze dan weinig problemen krijgen.

 • Eens per twee maanden komt de veearts en regelmatig de klauwbekapper (pedicure), om preventief te werken zodat we zoveel mogelijk ziektes kunnen voorkomen. Gezonde dieren leveren werkplezier en produceren gezonde melk, waar we uiteindelijk onze boterham mee verdienen.

 • Natuurbeheer vind ik belangrijk, maar levert ook de nodige uitdagingen. Zo beschermen we de nesten van de weidevogels, maar zijn er veel predatoren als roofvogels, vossen en dassen die alsnog de kuikens doden. Dat is wel eens frustrerend, het blijft een uitdaging om natuur op een goede manier te beheren met de beperkte financiële middelen die we tot onze beschikking hebben.

 • Het bedrijf moet er verzorgd uitzien; struiken en andere beplanting op het erf horen erbij, en ondanks dat ons bedrijf een ouder bedrijf is, ligt het er toch netjes bij. Ook koeien in de wei vormen onderdeel van de uitstraling en vinden we belangrijk om te doen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners