Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf familie Hunneman VOF

Ons gezinsbedrijf bevindt zich aan beide kanten van de Cellenweg. In Heeten én Nieuw-Heeten. De Cellenweg is de dorpsgrens. De boerderij aan de Cellenweg 12 is gebouwd in 1922. Wij, Wilko en Nandine Hunneman, hebben het voorrecht om hier als 3e generatie te mogen boeren. Met onze kinderen wonen en werken we met veel liefde, voor dier, mens en natuur op onze boerderij.

Op het adres Cellenweg 3 lopen de jongste kalfjes en de melkkoeien. Op dit moment worden er 100 koeien gemolken met de melkrobot. De koeien mogen zelf kiezen wanneer ze gemolken willen worden. De ene koe kiest voor 2 keer per dag een andere voor 3 en soms wel 4x per dag. We maken hier gebruik van zogenaamd vrij koe verkeer: de koeien worden niet voorgeselecteerd in selectieruimtes voor ze de robot ingaan. Zo kan iedere koe zijn eigen moment van melken kiezen. De droge koeien en de koeien die voor het afkalven staan mogen bij ons naar buiten. De koeien kunnen afkalven in het weiland naast de stal of kunnen kiezen voor een strohok.

Door de hoeveelheid grond die rondom onze boerderij ligt zijn wij zelfvoorzienend in ons ruwvoer (gras en maïs). De melkkoeien liggen in diepstrooiselboxen. De mest die onze koeien produceren scheiden wij in een dunne en een dikke fractie. De dikke fractie strooien wij in de boxen van de koeien. Zo hebben ze heerlijke zachte ligplekken en benutten wij de mest optimaal. Onze mest kunnen we ook allemaal kwijt op ons eigen land. We hebben voor een gedeelte dichte roosters in de stal. Alle roosters in de stal worden schoongehouden door een mestrobot.

Op het dak van onze stal liggen 210 zonnepanelen. We wekken hiermee voldoende stroom op om ons bedrijf bijna volledig zelf te voorzien.
Het water wat wij gebruiken in de stal voor de robot en voor het drinkwater van de koeien halen we uit een eigen bron. Dit wordt door een pomp omhoog gepompt.

Wij brengen ons jongvee zelf groot. Op deze manier hoeven we niet vaak vee aan te kopen. Op Cellenweg nummer 12 bevinden zich de iets grotere kalveren en de pinken. De kalveren vanaf 2 weken tot en met 3 maand lopen in het stro en krijgen hun melk via een kalverdrinkautomaat. Het jongvee van 3 maand tot en met 12 jaar loopt ook in strohokken. Vanaf een leeftijd van 12 maanden lopen onze koeien buiten.

Wij doen mee met Salland Boert en Eet bewust, omdat wij we de burger graag willen laten weten wat er allemaal op een boerderij gebeurd. Door met elkaar in gesprek te gaan hopen we dat u van ons leert én dat wij van u leren. U bent van harte welkom!

Benieuwd naar het melkveebedrijf van familie Hunneman? Neem alvast een kijkje op de website: https://www.melkveehouderijhunnemanvof.nl/

Melkveebedrijf familie Hunneman VOF

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  We vinden het belangrijk om door middel van positieve communicatie te laten zien wat we doen en uit te leggen waarom we welke keuzes maken. Dit doen we door volop actief te zijn op social media (Facebook en Instagram), en door mensen uit te nodigen op ons bedrijf. Zo zijn we gecertificeerd eductieboerderij, organiseren we activiteiten zoals een boerenlunch en hopen we groepen mensen van zorginstellingen te gaan ontvangen.

 • Een gezonde bodem is wat ons betreft de basis voor een gezond bedrijf. Momenteel volgen we een cursus waarbij we steeds meer leren over het verbeteren van de gezondheid van de bodem, en kunnen we diverse punten toepassen. Zo zijn we inmiddels zeer terughoudend in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en hopen we komend jaar een andere vorm van bemesten toe te passen, waardoor de bodem beter in staat is de mineralen op te nemen. Zo werken we tegelijk aan een gesloten kringloop, waarbij we met eigen middelen ons eigen voer verbouwen en zo min mogelijk hoeven aan te kopen.

 • Op de daken van de stal liggen zonnepanelen, waarmee we ruim 90% energie opwekken die we zelf verbruiken. Door de komst van een nieuwe stal voor het jongvee met comfortmaatregelen zoals ventilatie, zijn we net niet meer zelfvoorzienend.

 • Tot een leeftijd van 12 maanden blijft ons jongvee op stro, in ruime, comfortabele groepshokken. Vanaf 12 maanden gaan ze al de wei in. Ook de melkkoeien weiden we volop. De droge koeien – koeien die met zwangerschapsverlof zijn – kunnen het jaarrond naar buiten, mits de weersomstandigheden het toe laten.
  Weidegang is voor ons onlosmakelijk verbonden met dierwelzijn en het werkt gewoon heel plezierig.

 • Onze koeien willen we natuurlijk het liefst gezond houden en ziektes zoveel mogelijk voorkomen. Door onder andere het maandelijks bedrijfsbezoek van de veearts, houden we de gezondheid van de dieren goed in de gaten. Zieke dieren zonderen we af in de ziekenboeg en krijgen de tijd om te herstellen.

 • De natuur is al volop om ons heen, zelfs zonder dat we iets hoeven te doen. Daar genieten we van en het is gewoon mooi om bijvoorbeeld de uil op je erf te hebben. Sinds kort doen we mee met een nieuw project: ‘Natuurlijk Kapitaal’, waarmee we onder andere nog weer meer beplanting willen aanleggen.

 • Het bedrijf moet er netjes en opgeruimd uitzien, we hebben een hekel aan een rommelig beeld. Rondom akkers die langs wegen gelegen zijn, hebben we bloemenmengsels ingezaaid. In de eerste plaats voor insecten en vogels, maar mensen die erlangs rijden genieten er ook van!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners