Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Erve Het Kampink, familie Bos

Hoeve Erve Het Kampink wordt samen met 46 ha grond gepacht van landgoed De Bannink. Onze boerderij staat op een prachtig plekje aan de rand van Deventer richting Bathmen. Door de jaren heen is het bedrijf uitgegroeid tot een modern melkveebedrijf met 80 roodbonte melkkoeien, die in het voorjaar dansend de wei in gaan.

In 2013 is de nieuwe ligboxenstal gebouwd. In de stal is plek voor 120 melkkoeien.

Onze melk gaat naar FrieslandCampina, de zuivelcoöperatie, daar wordt onze melk verwerkt tot melkproducten als kaas, vla, yoghurt en natuurlijk lekkere toetjes. Boer Rinus prijkt zelfs op de melk- en vlapakken van FrieslandCampina. Op de stal liggen zonnepanelen en de stal is gebouwd volgens de zogenaamde maatlat duurzame veehouderij. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen. In het natuurgebied De Gooiermars beheren we 6 ha natuur.

Wij doen mee aan ‘Salland Boert en Eet Bewust’, omdat wij graag een inkijkje in ons bedrijf geven. We zijn trots op ons bedrijf. We boeren met respect voor natuur en dier en dat willen we graag laten zien. Je bent van harte welkom om dit met eigen ogen te komen bekijken.

Melkveebedrijf Erve Het Kampink, familie Bos

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Als boeren en burgers moeten we in contact blijven met elkaar. Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar de wens van de consument en daar onze strategie op tijd op aan te passen. We zijn een gecertificeerde educatieboerderij, en ontvangen graag schoolklassen om een boerderijles te geven.

  • Kringlooplandbouw staat bij ons voorop. We hebben voldoende land hebben om het eigen voer voor onze koeien te verbouwen. Met alle ontwikkelingen in de melkveehouderij, hebben we onze strategie aangepast en bewust hiervoor gekozen. Op deze manier kunnen we in de toekomst ons bedrijf goed voortzetten.

  • Zuinig omgaan met energie begint eerst met het besparen van energie, zijn wij van mening. Pas in tweede instantie zijn we ons gaan orienteren om eigen energie op te wekken. Sinds de zomer van 2020 liggen onze daken vol met zonnepanelen. Besparen doen we onder andere door het gebruik van frequentieregelaars en het voorkoelen van de melk voor het de tank ingaat.

  • Een blije koe maakt een blije boer. Onze stal is heel comfortabel ingericht, met ruime ligplekken en borstels om de vacht te verzorgen. De koeien lopen veel in de wei, maar als de weersomstandigheden ongunstig zijn, door hitte, droogte of nattigheid, hebben de dames in de stal een prima onderkomen!

  • Zieke koeien mogen we niet laten lijden, al snel gebruiken we pijnbestrijding, een soort paracetamol als we merken dat een dier zich niet lekker voelt. Hierdoor knappen koeien sneller op én het scheelt regelmatig ook in het antibioticagebruik. We gebruiken dan ook een stuk minder antibiotica dan gemiddeld in Nederland. Maar soms is de keuze beter om een dier uit zijn lijden te verlossen als het te ziek is, en de kans op herstel heel klein is.

  • Natuur op het erf creëren we door overhoekjes te beplanten, fruitbomen, en diverse nestmogelijkheden. Daarnaast voeren we verschillende vormen van natuurbeheer uit, zoals het beheer van botanisch grasland. Op dat land gebeuren weinig tot geen agrarische handelingen, waardoor een grote diversiteit aan planten ontstaat.

  • Onze eigen beeldvorming is de laatste jaren enorm veranderd. Vroeger was ons erf glad en strak, nergens een sprietje, maar tegenwoordig hebben we veel meer beplanting met struiken en planten. Het staat mooi en het levert veel meer insecten, vogels en andere dieren op, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners