Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Erve Grutterink, familie Harmelink

Aan de rand van Diepenveen, ten westen van het dorp en nabij landgoed Nieuw Rande ligt boerderij Erve Grutterink van familie Harmelink. “Een boerderij die vroeger opgedeeld is in Groot Grutterink en Klein Grutterink, waar wij de laatstgenoemde bezitten”, vertelt Henk. Een aantal jaren terug is Groot Grutterink er ook bijgekomen en vormt nu weer een geheel. Er wordt op beide locaties gemolken. In totaal zijn er 125 melkkoeien aanwezig, en ca. 30 stuks jongvee. Beide bedrijven samen telllen ongeveer 45 hectare grond.

Martijn: “Thuis op Klein Grutterink melken we met een melkrobot en op de andere plek Groot Grutterink melken we in een 10 stands visgraat melkstal. De koeien die met de robot gemolken worden blijven het hele jaar binnen, dit heeft te maken met de ongunstige ligging van de ligboxenstal ten opzichte van het land. De melkkoeien op de ander plek, Groot Grutterink, gaan in de zomer wel naar buiten. De melk wordt verwerkt door Friesland Campina.”

“We zetten het werk rond op de boerderij met zijn drieën. Martijn zorgt in hoofdzaak voor de koeien bij huis in de ligboxenstal met de melkrobot. Ina doet de kleine kalfjes en de boerderijwinkel en ijsbereiding en toebehoren. Ik, Henk, verzorg en melk de koeien in de ligboxenstalstal met de doorloopmelkstal. Petra, de vriendin van Martijn heeft een baan elders, op agrarisch administratief gebied. Verdere werkzaamheden op de boerderij doen we natuurlijk samen.”

In het verleden is er besloten het jongvee weg te doen en te laten opfokken door een ander bedrijf. Het jongvee is gehuisvest bij een opfokker in Giethmen bij Ommen. De kleine kalveren blijven eerst nog wel bij ons maar gaan als ze ongeveer vijf maand oud zijn naar de opfokker en komen een maand voordat ze weer een kalf krijgen terug in Diepenveen.

Ina: “Zoals je kunt lezen op het bord hebben we ook een boerderijwinkel. Producten worden uit huis verkocht, een traditie die al meer dan 60 jaar gaande is. Vroeger ging dat aan huis vanaf de keukentafel, tegenwoordig vanuit de boerderijwinkel. De winkel is een aangepaste oude schuur welke in de jaren rond 1800 gebouwd is uit gebruikte materialen. De schuur heeft door de jaren heen vroeger al meerdere functies gehad. Nu is hij aangepast voor de verkoop van onder andere ambachtelijke streekproducten, zoals bijv. aardappelen, scharreleieren, meel van de molen uit Bathmen, fruit en fruitsappen, streekhoning en zuivelproducten van Kloas in ’t Hof uit Bathmen. Zelf zijn we jaren geleden begonnen met het maken van ambachtelijk boerderij-ijs. Het maken van ijs van eigen koeienmelk. We verhuren ijscokarren, welke in de zomer hun rondje maken. Heel veel mensen met kinderen vinden het mooi om op de boerderij producten te kopen en kunnen dan gelijk even naar dieren kijken. Elk jaar komen de basisscholen uit het dorp een bezoek aan de boerderij brengen.”

Wij doen mee aan Salland Boert en Eet Bewust omdat we de verbinding boer-burger korter bij elkaar willen brengen en omdat de maatschappij steeds meer inzicht vraagt over de herkomst en productiewijze van ons dagelijks eten.

Melkveebedrijf Erve Grutterink, familie Harmelink

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  We merken wel, als we luisteren naar de berichten in de media en om ons heen, dat mensen zich snel een beeld en een oordeel vormen, zonder goed te weten hoe dingen in elkaar steken. Veel onderwerpen die te maken hebben met onze sector, zijn politieke speerpunten geworden. Naar ons idee is dat een gevolg van de kloof die tussen ons en de maatschappij is ontstaan, en die, ondanks alle inspanningen, niet kleiner lijkt te worden. Door klanten van onze boerderijwinkel een kijkje te laten nemen in de stal en door op Facebook actief berichten te plaatsen, proberen we die verbinding een klein beetje beter te maken.

 • Als boer zijn we ons enorm bewust van het belang om zorgvuldig met het milieu om te gaan. We zijn actief met zorg voor de bodem, het bodemleven. Hoewel het niet zichtbaar is, spelen zich daar zoveel processen af die van belang zijn voor een gezond milieu, een goed klimaat, gezonde koeien en uiteindelijk gezonde producten. Als je daar zelf zoveel mee bezig bent, dan is het jammer als we zien dat het lijkt alsof burgers amper oog hiervoor hebben. Onvoorstelbaar wat een afval we in onze weilanden en bermen soms tegenkomen..

 • We zullen naar de toekomst toe steeds meer energieneutraal moeten werken, en daar baseren we onze keuzes zoveel mogelijk op. Duurzame verlichting en energiebesparende maatregelen bij het koelen van de melk, hebben volop onze aandacht. Een deel van ons energieverbruik wekken we zelf op met zonnepanelen, maar we vermoeden dat we in de toekomst andere mogelijkheden moeten zoeken, omdat we nu geen energie kunnen opslaan

 • Hoewel een koe niet kan praten, kan ze genoeg signalen afgeven waaruit je kunt afleiden of ze goed in haar vel zit. Het is enorm belangrijk, en daardoor ook vanzelfsprekend voor ons, dat we goed onze koeien kennen en de signalen begrijpen. Als we goed voor onze dieren zorgen, zorgen de dieren goed voor jou, is ons motto. We zetten ons volop in om te voldoen aan de wensen van de koe. Zo verblijven de dieren in een ruime, lichte, comfortabele stal en lopen ze een deel van het jaar in de wei.

 • Door onze koeien goed te kennen, herkennen we al heel snel als ze iets mankeren. Daardoor kan een behandeling snel gestart worden en is antibiotica niet altijd noodzakelijk. Ook letten we goed op, als een koe gedekt moet worden, dat we kiezen voor sperma van een stier die geen al te grote kalveren geeft. Dan verloopt de geboorte vlot, waardoor de koe snel herstelt en ze goed fit blijft. Dit is belangrijker dan een zwaar kalf dat meer geld op zou leveren!

 • Verschillende landschapselementen zijn op ons bedrijf aanwezig en geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Zo zijn er knotwilgen, hangen er uilenkasten en nestelen ‘s zomers volop zwaluwen.
  Ons bedrijf ligt vlakbij een natura2000 gebied, waar we ook wat grond pachten en beheren. Dat vinden we belangrijk, maar daar kunnen we als boeren niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Het is spannend hoe zich dit, op basis van de huidige stikstofproblematiek, verder zal ontwikkelen.

 • Boerenerven moeten er gewoon netjes uitzien. Een rommelig bedrijf valt snel op waardoor het kan lijken alsof het op alle bedrijven rommelig is.
  Maar ook naar onze klanten toe willen we gewoon dat het netjes en opgeruimd is.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners