Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf en B&B familie Tuten

Het melkveebedrijf van de familie Tuten, bij Heeten, is in handen van broer en zus Guido en Anita Tuten. Het is een bedrijf met 130 koeien en een Bed&Breakfast.

“Wij vinden het altijd leuk om gasten rond te leiden op ons bedrijf. De meest gestelde vragen van gasten zijn:

– Gaan jullie koeien nog wel naar buiten?
– Waarom mogen de kalfjes niet bij hun moeder blijven?
– Wat heeft dat kalf aan zijn neus hangen?“ (zie foto)

Guido en Anita beantwoorden de vragen graag om de gasten zo meer te leren over het leven en werken op de boerderij.
“Het is voor de gasten boeiend om te horen en te zien wat er allemaal voor moet gebeuren om een liter melk te maken en hoe complex het voor een boer toch maar is, om ogenschijnlijk eenvoudige keuzes te maken”, aldus Anita. “Voor ons is het boeiend om te ervaren, hoe verrassend weinig kennis een (stadse) burger soms heeft van de hedendaagse melkveehouderij en we hopen tijdens een rondleiding een klein beetje meer begrip te creëren voor de Nederlandse boeren.”

Melkveebedrijf en B&B familie Tuten

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Graag stellen wij ons bedrijf open voor bezoekers. De B&B gasten krijgen standaard een rondleiding, waarin we met plezier alles uitleggen. Ook doen we wel eens mee aan fietstochten langs verschillende bedrijven.
  Anita is actief betrokken bij de Wakkere Boerinnen die op Facebook en Twitter wekeljks berichten plaatsen over de sector.

 • Ons bedrijf is zelfvoorzienend qua ruwvoer, en alle mest die de koeien produceren, kunnen we op ons bedrijf weer gebruiken op het land om het gras te laten groeien. Dat betekent dus dat we het jaarrond onze dieren kunnen voorzien van eigen gras en maïs.
  Om te voorkomen dat bevuild water de sloot inloopt, hebben we een bezinksloot. Hierin bezinken de verontreinigingen, zodat het water schoon de sloten instroomt.

 • We wekken ongeveer de helft van ons energieverbruik zelf op door middel van zonnepanelen. De overige energie die we nodig hebben, wordt aangevuld met groene stroom.

 • Koecomfort vinden we belangrijk, de dieren moeten een prettige leefomgeving hebben, omdat ze uiteindelijk de melk produceren waar wij voor betaald krijgen.
  Zo hebben we in de ligboxen rubberen matrassen liggen met strooisel. Zo liggen ze er droog en fris bij. De kalfjes groeien de eerste drie maanden op in strohokken, waarna ze verhuizen naar ligboxen. Koeborstels in de stal geven koeien de mogelijkheid om zand, opgedroogd modder en losse haren uit hun vacht te laten borstelen.

 • Preventief werken is belangrijk voor ons, om zo de kans op ziekten te minimaliseren. Dat begint al met een gesloten bedrijfsvoering, dus geen vee van buitenaf aankopen. Ons bedrijf is gekoppeld aan een monitoringssysteem, wat inzicht biedt in de gezondheid van de koppel. Zo worden ziektes eerder gedetecteerd en kan er wanneer nodig, op tijd worden behandeld. Ons antibioticagebruik ligt dan ook lager dan gemiddeld.

 • Natuurbeheer is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering door veel diverse elementen en vormen van beheer. Afspraken met een lokale verpachter, Stichting IJssellandschap, hebben ervoor gezorgd dat we 10% van ons bedrijfsoppervlakte in kunnen zetten voor natuur. Via onze deelname aan het keurmerk PlanetProof levert dit ons dan weer wat extra geld op voor de melk. Een samenwerking als deze levert voldoening en plezier op, want natuur kunnen we zeker ook van genieten.

 • Onze koeien lopen een groot deel van het jaar buiten, en ook het jongvee loopt tijdens de zomerperiode in de wei. Het is een mooi gezicht, de koeien buiten. Dat hoort gewoon bij de uitstraling van ons bedrijf. Langs de maïspercelen hebben we stroken met bloemen ingezaaid. Goed voor de biodiversiteit én gewoon heel mooi om te zien!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners