Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf De Oarns Hoeve, Familie Besten

Tussen de natuurgebieden ‘De Sallandse Heuvelrug en Het Boetelerveld’ ligt ‘De Oarns Hoeve’ van de familie Besten. Peter en Ida boeren als 3e generatie op deze melkveehouderij. Ze hebben 3 kinderen en hun zoon Jelle heeft interesse het bedrijf voort te zetten.

“In de loop der jaren zijn we bewuster gaan boeren en hebben onze melkveehouderij zo ingericht, dat het voor mens en dier goed toeven is. Onze 60 melkkoeien zijn gehuisvest in een frisse stal, met een landschappelijke uitstraling. De koeien worden gemolken met een melkrobot en halen het voer uit een voorraad-voersysteem.

Onze kalfjes worden na de geboorte verzorgd in éénlingboxen voor meer individuele zorg en aandacht. Hierna leven ze in een groepshok in het stro.

We zijn zelfvoorzienend in onze manier van boeren. Er is voldoende grond bij het bedrijf aanwezig, waardoor we genoeg ruwvoer kunnen verbouwen voor onze koeien en de vruchtbare mest zelf benutten.

De melk leveren we aan Friesland Campina, een coöperatie van boeren. Zuivel vormt een bron van gezonde voeding voor mensen wereldwijd. Dat wij een kleine schakel zijn in de voedselvoorziening wereldwijd, zien we als een voorrecht.

Wij zijn trots op ons ‘boer zijn’ en vertellen daar graag over. Daarom doen we mee aan het project Salland Boert en Eet Bewust”.

Melkveebedrijf De Oarns Hoeve, Familie Besten

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het boer-burger contact zoeken we op door onder andere gezamenlijk bloemenranden aan te leggen. We organiseren boerenpelgrimstochten, om mensen te laten genieten en het helende effect van het buitenleven, het buitenzijn onder de aandacht te brengen. Het boerenerf heeft zoveel meer te bieden dan alleen de productie van voedsel.

  • We zijn met ons bedrijf zelfvoorzienend qua mestproductie en voederwinning. Onze wens is om in de toekomst meer natuurinclusief te kunnen boeren, zodat natuur steeds verder geïntegreerd wordt in onze bedrijfsvoering.

  • Momenteel wekken we deels onze eigen energie op, en dat gaan we verder uitbreiden. We besparen energie door bijvoorbeeld oude verlichting te vervangen door LED verlichting. Door op deze manier verantwoord met energie bezig te zijn, dragen we ons steentje bij aan de klimaatproblematiek.

  • De koeien kunnen onbeperkt, eten, drinken of gemolken worden. Rond het afkalven verblijven de koeien in een ruim, comfortabel strohok. Ook de oudere koeien verblijven hier graag. Verder lopen de dieren volop buiten in de wei. Vrijheid voor de koeien vinden we belangrijk, dat geeft rust en dat komt de gezondheid van de dieren ten goede.

  • We werken veel met preventieve maatregelen, voorkomen dat de dieren niet ziek worden. Alleen de koeien die qua gezondheid van het uier een hoger risico hebben op een ontsteking, worden behandeld met antibiotica. Als één van de spenen ontstoken is, dan melken we deze uiteindelijk niet meer mee, en laten we de melk uit de drie overgebleven spenen komen. Op die manier hoeven we er niet onnodig antibiotica in te stoppen en heeft de koe uiteindelijk weinig last ervan. Dit resulteert in een antibioticagebruik dat een stuk lager ligt dan de landelijke norm.

  • We hebben met behulp van donateurs bloemenranden aangelegd. In de toekomst zouden we dit graag uit willen breiden. We zijn actief met het project ‘Place to Bee’, om de biodiversiteit te vergroten en meer insecten aan te kunnen trekken. Ook voeren we allerlei natuurbeheer uit, en treffen we regelmatig reeën en hazen aan in het land.

  • Een net, opgeruimd bedrijf, waar wel de nodige beplanting aanwezig is, vinden we belangrijk. Een bloemenrand ligt bijvoorbeeld bewust langs de weg, zodat ook voorbijgangers kunnen genieten van het moois.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners