Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf de Kleine Tichelhof, familie Wijnhout

Welkom bij melkveebedrijf ‘De Kleine Tichelhof’, van familie Wijnhout!

De stal waarin onze 180 melkkoeien verblijven is een maatlat duurzame veehouderij stal. Wat inhoud dat er aan zoveel mogelijk voorwaarden zijn voldaan om voor de koeien en de boer een ideaal klimaat te scheppen.

De koeien liggen op een zandbed wat voor de gezondheid en welbevinden van de koe heel prettig is. De koeien worden gemolken door de robot en kunnen 24/7 gemolken worden en zelf kiezen wanneer ze dit gaan doen. Dit betekent niet dat wij zelf niets meer hoeven te doen, de fysieke controle bij de koe blijft belangrijk en zeker vier per dag wordt er een rondje door de stal gedaan, de zandbedden worden aangeharkt en er wordt gekeken of alles goed gaat met de koe.

Onze melk wordt geleverd voor de Weide Weelde melk, de melk die wordt verwerkt tot pure Weide Weelde producten die afkomstig zijn van de Gildeboeren. Boeren die een stap extra zetten in duurzaamheid, door te zorgen voor rijke weiden, kruidenrijk grasland vol vogelgeluiden. De koeien bij ons grazen minimaal 180 dagen buiten, dag en nacht hebben ze zelf de keuze binnen of buiten.

Wij doen mee met Salland Boert en Eet Bewust omdat we vinden dat we open en transparant moeten zijn over hoe onze producten geproduceerd worden.

Melkveebedrijf de Kleine Tichelhof, familie Wijnhout

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het is enorm belangrijk om contact te houden met de burgers. Bij ons staat de deur altijd open en mogen mensen in de stal kijken. Steeds weer vertellen wat we doen, en waarom we doen wat we doen, zodat er begrip blijft. Door de verhuur van de skybox ontvangen we regelmatig gezelschappen voor bijvoorbeeld een etentje, waarbij contact tussen boer(in) en burger centraal straat.

  • We dragen ons steentje bij aan het milieu door heel bewust bezig te zijn met de bemesting. Een efficiënt gebruik van meststof voorkomt onnodige verspilling. De drijfmest van de koeien scheiden we in een dunne en dikke fractie, zodat we gerichter de mest kunnen toedienen aan het land.

  • Energiebesparende maatregelen, zoals het terugwinnen van de warmte uit de melk en het voorkoelen van de melk voordat het de tank ingaat, nemen we volop. Sinds begin 2020 hebben we nieuwe melkrobots, die veel zuiniger zijn in energieverbruik . Tijdens de droogte in de zomer moeten we veel beregenen. Daarbij kiezen we voor elektrisch beregenen, wat zuiniger is dan mechanisch met brandstof te beregenen.

  • Het welzijn van de koeien staat bovenaan de lijst. Vanwege de hoge productie en het steeds ouder worden van de koeien, is het van belang hier veel aandacht voor te hebben. Daarom hebben we comfortabele ligbedden met zand, ruime strostallen voor de koeien die een kalf krijgen, en zijn er ventilatoren en isolatie om ook tijdens de warme zomer een aangenaam klimaat te creëren.

  • Onze koeien zijn topsporters, en zo moeten ze ook behandeld worden. Een uitgebalanceerd rantsoen, rustig en hygiënisch werken dragen bij aan de gezondheid van de dieren.

  • Ons bedrijf is onderdeel van een landgoed en ligt midden tussen de bossen en houtwallen. Natuur heeft vanzelfsprekend een plek binnen onze bedrijfsvoering. Van uilenkasten op het erf tot het zorgen voor weidevogels, we zetten ons volop in om de natuur te versterken op en rond het boerenerf.

  • Hoe het erf eruit ziet, geeft ook aan hoe het er in de stal uitziet. We vinden het zelf plezierig als het erf netjes is.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners