Welkom op de website van Salland

Melkvee- en varkensbedrijf Klein Hegeman-Bakker

In het prachtige Loo-Bathmen ligt het bedrijf van familie Klein Hegeman-Bakker.

Op de hoofdlocatie aan de Veenweg wonen Jawin en Jeanet met hun vijf kinderen. Tevens wonen op dit erf de ouders van Jawin, Mans en Janna.

De oorsprong van dit bedrijf is uit 1906. Na een brand is de boerderij in 1926 volledig nieuw gebouwd. Van oudsher was het altijd een gemend bedrijf en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

In 2007 is de nieuwe vleesvarkenstal in gebruik genomen. Hierin kunnen in totaal 1.040 vleesvarkens liggen. Deze varkens worden gehouden volgens het Pipa-Porc concept. Het vlees wordt grotendeels in de regio verkocht.

In 2014 is de familie Klein Hegeman een samenwerking aangegaan met de ouders van Jeanet, Gerrit en Tea Bakker. Door deze samenwerking is het nu zo dat het jongvee volledig gehuisvest is op de jongveelocatie aan de Apenhuizerenkweg in Bathmen. De melkkoeien staan op de hoofdlocatie aan de Veenweg.

Op de hoofdlocatie is in 2015 een complete nieuwe stal gerealiseerd. De koeien worden gemolken middels een automatisch melksysteem (melkrobot).

In het ondernemerschap wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vier belangrijkste kaders die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering:

 • De Boer
 • De Koe/het varken
 • Het Milieu
 • De Burger

De visie van het bedrijf is: Goede balans tussen gezin en bedrijf met voldoende inkomen en een gezond bedrijf met toekomstperspectief die maatschappelijk en duurzaam betrokken is. Met elkaar en met plezier ondernemen aan een perspectief toekomstgericht modern financieel gezond en duurzaam agrarisch bedrijf.

Melkvee- en varkensbedrijf Klein Hegeman-Bakker

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Iedereen is altijd welkom op het melkveebedrijf van de familie Klein Hegeman-Bakker. Ze stellen hun bedrijf ook regelmatig open tijdens open dagen.

 • In de stal ligt een emissie arme vloer, deze beperkt de uitstoot van ammoniak. Daarnaast is er een opvangput aanwezig voor sappen uit het voer in de kuilen.

 • Er is een platenkoeler aanwezig, deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Het lauwe water stroomt rechtstreeks naar de drinkbakken van de koeien in de stal. Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energiegebruik.

 • 3 sterren voor dierwelzijn! De koeien hebben ruime ligruimte volgens Maatlat Duurzame Veehouderij, met diepstrooisel in de boxen (dit is een dik zacht bed van organisch materiaal). De koeien hebben beschikking over koeborstels. Ook zit er een sluithek op de krachtvoerbox, zodat de koeien ongestoord hun portie brokken op kunnen eten, zonder eruit gejaagd te worden door andere koeien hoger in de rangorde.

 • Ook 3 sterren op diergezondheid! Familie Klein Hegeman neemt deel aan een monitoringssysteem, dit biedt inzicht in de gezondheid van de kudde. Zo worden ziektes eerder gedetecteerd en kan er wanneer nodig op tijd worden behandeld.

 • De beeldkwaliteit is prima in orde op dit bedrijf. De koeien lopen in de wei, er zijn bloeiende akkerranden ingezaaid en er wordt ook rekening gehouden met licht: ’s nachts is het minimaal 6 uur donker via een tijdklok.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners