Welkom op de website van Salland

Melkvee- en varkensbedrijf Holtkuile-van Sleen

Familie Holtkuile begon ongeveer 80 jaar geleden de boerderij aan de Elshofweg in Wijhe. Er werd begonnen met een paar koeien, varkens en wat kippen. In de loop van de jaren is het bedrijf gegroeid naar ongeveer 140 melkkoeien en 1600 vleesvarkens. René en Linet Holtkuile runnen op dit moment het bedrijf. Ze hebben vier kinderen. De oudste zoon Tijs heeft de varkens onder zijn hoede.
Alle varkens op het bedrijf worden grootgebracht onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dit betekent onder andere dat ze meer ruimte hebben in de hokken, extra speelgoed aanwezig is en er wordt ruwvoer verstrekt om mee te spelen. Tijs: “Wij streven naar een tevreden en ontspannen varken in de stal.”

De koeien liggen in een moderne, ruim opgezette stal. Ze worden gemolken met een melkrobot en in de zomer lopen de koeien overdag buiten. Bovendien kunnen oudere en hoog drachtige koeien opgevangen worden in een overdekte zandbak.

“Wij verkopen sinds kort (varkens)vlees aan huis. En wij leveren vlees aan de voedselcoöperatie “de Autark” in Broekland. En hier sluit het lokale karakter van Salland Boert en Eet Bewust mooi bij aan.”

Melkvee- en varkensbedrijf Holtkuile-van Sleen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie Holtkuile verkoopt vlees van hun varkens, op hun site staat hier veel informatie over. Ook helpen ze met Salland Boert en Eet Bewust projecten.

  • 3 sterren voor milieu! In de stal ligt een emissiearme vloer, deze beperkt de uitstoot van ammoniak aan het milieu. Er wordt minder dan de helft van de maximale geurhinder uitgestoten en er worden maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan (voorkomen dat verontreinigingen in het oppervlaktewater komen).

  • Meer dan 75% van de benodigde energie wordt zelf opgewekt d.m.v. zonnepanelen. Daarnaast zijn er energiezuinige toepassingen gedaan. Zo is er bijvoorbeeld een platenkoeler aanwezig, deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energiegebruik.

  • De koeien hebben extra ruime ligplekken volgens Maatlat Duurzame Veehouderij. Ze liggen op een dikke laag organisch materiaal (diepstrooisel). Het dak is geïsoleerd voor een aangenaam klimaat in zowel de zomer als winter. De koeien hebben beschikking over koeborstels.

  • Ook 3 sterren voor diergezondheid! Het medicijngebruik is heel laag, minder dan 50% van de maximale streefwaarde. Ook nemen ze deel aan een monitoringssysteem dat inzicht biedt in de gezondheid van de kudde. Afwijkingen kunnen zo eerder worden gedetecteerd en wanneer nodig op tijd worden behandeld.

  • De norm is dat 30% van de afgevoerde mest verwerkt moet worden, bij dit bedrijf wordt zelfs meer dan 50% van de afgevoerde mest verwerkt.

  • De koeien hebben weidegang en familie Holtkuile heeft het landschapsplan uitgevoerd door een weiland met boomgaard en een elzenlaan aan te leggen, en om de stallen bomen te planten. Verder ziet het erf er netjes en verzorgd uit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners