Welkom op de website van Salland

Varkensbedrijf Logtenberg

Wij zijn Harold en Annemarie Logtenberg en hebben 3 jonge kinderen.

De ouders van Harold zijn in 1977 de boerderij begonnen en sinds 2009 heeft hij het bedrijf overgenomen.

Op het bedrijf zijn vermeerderingszeugen en vleesvarkens. De zeugen krijgen bij ons biggen en deze blijven tot ze een half jaar oud zijn.

Onze passie is de zorg voor varkens en ons motto is; wanneer wij goed zijn voor onze dieren,zijn de dieren goed voor ons!

Wij doen mee met SBeEB, omdat we graag willen laten zien waar we mee bezig zijn. Annemarie komt van oorsprong niet van de boerderij en weet welke onbekendheid er is omtrent het boeren leven.
Door een ieder te betrekken hopen we samen te kunnen werken aan een balans tussen boer en burger.
We nodigen iedereen uit om een bezoekje te brengen aan ons prachtige bedrijf.

Varkensbedrijf Logtenberg

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Harold en Annemarie ontvangen bij enige regelmaat schoolklassen op hun bedrijf om de jeugd een kijkje te geven in de varkenshouderij. Daarnaast zetten zij zich op verschillende andere manieren in om transparantie te geven over hun sector.

 • Wanneer dieren worden gehouden in een stal, komen er geurverbindingen en ammoniak vrij. De uitstoot van deze geurverbindingen kan leiden tot overlast bij omwonenden. Een van de methoden om de emissie van geur en ammoniak tegen te gaan, is de toepassing van luchtwassers. Ook dit varkensbedrijf beschikt over luchtwassers. Hiermee voldoet het bedrijf aan de Wet Geurhinder en Veehouderij.

 • Frisse lucht van buiten, wordt middels een grondventilatiekanaal, ondergronds de stal ingevoerd. Warme lucht wordt rondgepompt voor een aangenaam stalklimaat.
  Er zijn plannen om de vleesvarkensstal te voorzien van zonnepanelen om eigen energie te kunnen opwekken.

 • In een deel van de stal is afleidingsmateriaal aanwezig volgens de maatlat eisen Maatlat Duurzame Veehouderij. Daarnaast zijn er op het bedrijf verschillende afdelingen die ‘Groen label’ hebben, een keurmerk voor een aantal extra vereisten op het gebied van dierenwelzijn. De vleesvarkensstal heeft een luchtwasser.

 • Het bedrijf heeft een diergezondheidsmonitoringssysteem (IKB) waarmee de diergezondheid wordt gewaarborgd. Er wordt actief aan vliegenbestrijding gedaan en er is een hygiëneprotocol om het risico van insleep van dierziekteveroorzakers tot een minimum te beperken.

 • De mest van de varkens gaan naar een verwerker. De zeugenmest wordt door een akkerbouwer gebruikt op zijn land voor een vruchtbare bodem.

 • Het bedrijf heeft een verzorgd aanzicht en opgeruimd erf. Tot het bedrijf behoort 8ha land waar een vogelwerkgroep nesten markeert zodat jonge vogels de kans krijgen om ongestoord op te groeien. Ook zijn er op het erf nestkasten voor jonge dieren.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners