Welkom op de website van Salland

Legkippenbedrijf familie Grootentraast

Maatschap Grootentraast is een familiebedrijf. Inmiddels is de 4e generatie aan het roer.

Sinds 2005 is er omgeschakeld van vleeskippen naar legkippen en bestaat het bedrijf uit 43.000 legkippen. Daarnaast is er ca. 27 ha grond in eigendom voor akkerbouw. De legkippen zijn scharrelkippen, met volière-huisvesting. Deze kippen blijven altijd binnen en tegelijkertijd hebben ze alle bewegingsvrijheid binnen in de stal.

Voor de dagelijkse eiersortering hebben wij sinds 2012 een robot in gebruik, wat vooral tijdwinst en arbeidsverlichting oplevert. Onze eieren gaan naar eierhandelaar gebr. Van Beek, waar de eieren in doosjes worden verpakt en getransporteerd naar diverse winkelketens in Nederland en Duitsland.
Wij zijn aangesloten bij keurmerken: IKB, KAT en VLOG.

Half juni 2018 zal één stal gaan voldoen aan het 1-ster-ei van het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden aanvullende eisen, zoals dat er buiten een overdekte uitloop is. Hiermee proberen wij in te spelen op de vraag die in de maatschappij leeft.

Onze benodigde energie wordt deels opgewekt door zonnepanelen. Sinds het najaar van 2016 zijn wij ook intermediair en vervoert Mark met eigen vrachtwagen de kippenmest wekelijks naar de biogascentrale in Heeten.

Wij vinden het belangrijk dat er meer verbinding komt tussen boer en burger en denken daar actief een bijdrage aan te kunnen leveren door ons bedrijf open te stellen en te laten zien waar ons voedsel vandaan komt, hoe het gemaakt wordt en wat daar allemaal bij komt kijken.

Legkippenbedrijf familie Grootentraast

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Grootentraast ontvangt klassen van zowel het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en andere geïnteresseerden op hun bedrijf.

  • De mest wordt belucht. Hierdoor wordt deze veel droger en daarmee de ammoniakemissie lager. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit zowel in de stal als buiten de stal.

  • De benodigde energie wekt het bedrijf deels zelf op door middel van zonnepanelen, en wordt aangevuld met groene stroom.

  • Er worden geen snavelbehandelingen uitgevoerd. Een snavelbehandeling houdt in dat het scherpe puntje van de snavel eraf gehaald wordt zodat kippen elkaar niet kunnen verwonden door elkaar te pikken. Grootentraast zorgt er met een vrije uitloop en afleidingsmateriaal voor dat de kippen genoeg afleiding hebben en elkaar niet pikken.

  • Grootentraast voert naast de verplichte maatregelen, vrijwillig extra activiteiten uit ter preventie van ziekten op hun bedrijf.

  • De mest wordt afgevoerd naar de biogascentrale in Heeten.

  • Het erf ligt er netjes en verzorgd bij.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners