Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Langkamp

Wij zijn Erwin en Wendy Langkamp en wij wonen met onze 3 kinderen aan de Hellendoornseweg in Luttenberg. De boerderij is het ouderlijk huis van Erwin, hij is hier dus geboren en opgegroeid.

Op dit moment worden er 80 koeien gemolken met de melkrobot. Er staan 2 melkrobots in de stal. De koeien mogen zelf kiezen wanneer ze gemolken willen worden.

Wij brengen ons jongvee zelf groot. Op deze manier hoeven we niet vaak vee aan te kopen. De jongste kalveren liggen in iglo boxen en krijgen biest (de eerste melk van de koe). De kalveren vanaf 2 weken tot en met 3 maanden lopen in het stro.

De melkkoeien lopen in een traditionele stal met boxen met speciale koematrassen en diepstrooisel boxen. Alle roosters in de stal worden schoongehouden door een mestrobot. In de stal hangen 2 koeborstels waar de koeien zich kunnen laten masseren.

De koeien lopen meer dan 120 dagen per jaar, meer dan 6 uur per dag buiten. Onze melk leveren wij aan Friesland Campina. Wij doen mee aan Planet Proof van Friesland Campina. Dit is een onafhankelijke, internationale naam voor het milieukeur-keurmerk: On the way to Planet Proof. Om het ‘On the way to Planet Proof’ keurmerk te krijgen moet worden voldaan aan verschillende eisen op het gebied van milieu en dierwelzijn. Er moet door iedereen aan een set basiseisen worden voldaan. Het houdt, kort gezegd, in dat je meer aandacht hebt voor dier, natuur, klimaat en milieu.

Op het dak van de stal liggen 180 zonnepanelen. We wekken hiermee voldoende stroom op om ons bedrijf bijna volledig zelf te voorzien. Een voorkoeler zorgt ervoor dat de melk ongeveer 15 graden afgekoeld wordt, voordat het in de tank gaat. Het drinkwater en de melk lopen dus langs elkaar heen, de melk wordt gekoeld en het drinkwater iets verwarmd. Hiermee besparen we energie.

Onze zoon Kay heeft ongeveer 100 kippen. De kippen hebben een hok met legnesten en kunnen naar buiten lopen waar voldoende ruimte is om lekker rond te scharrelen. De eieren van de kippen verkoopt hij in een stalletje aan de weg. Van het geld koopt hij weer voer voor de kippen en andere materialen die hij nodig is voor het onderhouden van de hokken en legnesten.

Wij zijn aangesloten bij Salland Boert en Eet Bewust. Wij willen graag de burger betrekken bij het boerenleven en ze zo te laten zien wat er allemaal op een boerderij gebeurd. Wij zijn ons ervan bewust dat we de burger moeten betrekken bij de boerderij en de producten die er vandaan komen. Hierdoor is er meer begrip en wordt er meer kennis gedeeld. Bij ons rustpuntje kunnen mensen heerlijk genieten van een boerenijsje of kopje koffie.

Wij zijn ook aangesloten bij Stichting Groen Luttenberg. Doel hiervan is om landschapselementen te behouden en onderhouden.

Melkveebedrijf Langkamp

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We laten zien wat we doen. Veel burgers weten niet echt hoe alles er op een boerderij aan toe gaat. Mensen zijn bijvoorbeeld verbaasd om te zien hoe groot een koe is. Door rondleidingen zoeken we die verbinding met burgers op. Het is erg leuk om te doen, de mensen zijn eigenlijk altijd enthousiast.

  • Als boer worden we behoorlijk gestuurd door de overheid met veel voorschriften op het gebied van milieu. Verplicht nemen we veel maatregelen en zoeken we steeds naar mogelijkheden om kringlooplandbouw verder te integreren. Zo wordt onze mest afgevoerd naar een lokale akkerbouwer, die er zijn gewassen van laat groeien en hebben we een bezinksloot zodat vuil water niet in de sloot terecht komt.

  • Met zonnepanelen wekken we onze eigen energie op, door het gebruik van een voorkoeler besparen we energie doordat de melk al afgekoeld is als het de tank in gaat. Momenteel zijn we met onze zuivelcoöperatie aan het onderzoeken of we boilers kunnen verwarmen met warm water met heat pipes op het dak. Op die manier zoeken we steeds weer naar nieuwe manieren om nog zuiniger met energie om te gaan.

  • De koeien krijgen volop weidegang, ook de jonge dieren. Borstels hangen in de stal om de dieren hun vacht te kunnen laten verzorgen. Als de koeien goed verzorgd worden en zich happy voelen, dan worden we daar zelf ook blij van.

  • We zitten er kort op, zodra een dier iets lijkt te mankeren, bellen we de veearts of klauwbekapper. Het is een bewuste keus welke stier we voor welke koe gebruiken, zodat een jonge koe niet van een te groot kalf moet afkalven en daardoor schade oploopt. Door in management dergelijke maatregelen te nemen, valt er veel aan ziekten en problemen te voorkomen.

  • 3 ha bos beheren we, daar ligt een grote vijver waar een grote diversiteit aan dieren wonen. We beheren allerlei landschapselementen zoals hagen, die onderdeel vormen van het landschap waar we boeren. Op het erf vliegen in het voorjaar en zomer vele zwaluwen, die zich tegoed doen aan de vliegen. En elk jaar komen de zwaluwen na een lange reis, weer terug op de boerderij. Prachtig!

  • Alles ligt aan kant en is netjes, het rustpunt op het erf is een plek waar toeristen en andere voorbijgangers even kunnen uitrusten. We hebben een verkoopplekje aan de weg waar we eieren en aardappels verkopen. Zo’n stalletje hoort wat ons betreft gewoon bij een boerderij!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners