Welkom op de website van Salland

Kalverhouderij en melkveebedrijf familie Aarnink

Ons familiebedrijf is in 1998 gekocht van een stoppende boer. Wij  (Vincent en Mireille Aarnink)  zijn in 1998 begonnen met melkkoeien en in 2012 is er een rosékalvertak bijgekomen. We boeren met heel veel plezier samen met onze kinderen Robbin en Lian.

We hebben ongeveer 100 melkkoeien die in een ligboxenstal worden gemolken door twee melkrobots. De stal is voorzien van koematrassen, mestrobot, ventilator en een heerlijke koeborstel. Het jongvee blijft op ons bedrijf totdat ze geen melk meer krijgen, dan gaan ze naar een jongveeopfokbedrijf. Ze komen terug voordat ze hun eerste kalf krijgen. De melkveekalfjes zitten de eerste 20 dagen in een verrijdbare eenlingbox en daarna gaan ze in een groepshok op stro met een drinkautomaat waar ze drie keer per dag zelf hun melk op kunnen halen.

We hebben ongeveer 540 rosékalveren in een gesloten bedrijf. Dat wil zeggen dat de kalfjes van de melkveehouder tussen de 14 en 30 dagen oud bij ons komen en zowel de opfok- als de afmestperiode op ons bedrijf blijven. De kalveren gaan naar de slacht als ze 8 maanden zijn dus het worden jong rosékalveren genoemd. In onze opfok werken we met drinkautomaten waar de kalveren in grote groepen lopen en zelf drie keer per dag hun melk op kunnen halen en we hebben bij alle kalveren (zowel de opfok- als de afmeststallen) groene vlag (zachte rubberen kappen) op de roosters. Ook voldoen we met onze kalvertak aan het beterleven 1 ster keurmerk.

Wij hebben ons aangesloten bij Salland Boert en Eet Bewust omdat wij burgers graag laten zien waar hun eten vandaan komt en om de verbinding te maken tussen burger en boer.

Kalverhouderij en melkveebedrijf familie Aarnink

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  De familie Aarnink is deelnemer van Boerderij Educatie Nederland en ontvangt regelmatig klassen van het basisonderwijs op hun bedrijf die ze graag iets bij brengen over hoe de dieren bij hun gehouden en verzorgd worden.

  Daarnaast komen er jaarlijks klassen van een vmbo school langs om meer te leren over de melkvee- en kalverhouderij. Het bedrijf is een erkend SBB leerbedrijf en regelmatig worden er brandoefeningen gehouden door de lokale brandweer.

 • Het bedrijf van familie Aarnink scoort een aantal pluspunten op het onderdeel Milieu.

  Een speciale emissie-arme vloer bij de kalveren draagt bij aan minder uitstoot van ammoniak. De mest welke niet op het eigen land kwijt kan wordt afgevoerd naar een bedrijf in de regio. Dit voorkomt transport over lange afstanden.

  Om erfafspoeling tegen te gaan is er een bezinksloot op het bedrijf aangelegd. Een bezinksloot zorgt ervoor dat afstromend hemelwater van de erfverharding in de bezinksloot zinkt. Tevens zijn er op diverse plekken op het erf opvangputten voor regenwater aanwezig.

 • Op het onderdeel Energie scoort het bedrijf diverse pluspunten. Er is een platenkoeler aanwezig, deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Het lauwe water wordt gebruikt als drinkwater voor de kalveren.
  Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energiegebruik. Daarnaast is  de meeste verlichting op het bedrijf vervangen voor LED verlichting.

 • Dierwelzijn staat hoog in het vaandel op het melkveebedrijf van familie Aarnink.  In de stal liggen de melkkoeien op speciale koematrassen, maar als ze moeten kalven doen ze dit in een speciale ruimte voorzien van een zacht bed van stro.

  Het dak van zowel de koeienstal als de stallen van de kalveren zijn volledig geïsoleerd. Voor een optimaal klimaat in zowel zomer als winter en voor de warme dagen is er ook een ventilator bij het melkvee aanwezig.

  De kalveren hebben de beschikking over een welzijnsvriendelijke rubberen vloer. Om verveling te voorkomen over diverse skippyballen waar zij mee kunnen spelen. Daarnaast hebben zij onbeperkt water tot hun beschikking.

 • Familie Aarnink heeft diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede Diergezondheid. De looppaden in de koeienstal worden meerdere keren per dag schoongeveegd door een mestrobot. Hierdoor worden klauwproblemen bij de koeien voorkomen. Daarnaast neemt het bedrijf deel aan een monitoringssysteem. Maandelijks wordt de melk gecontroleerd. Dit geeft extra zicht op de diergezondheid van het bedrijf.

  Er gaat een alarm af wanneer de computergestuurde ventilatie in de kalverenstallen uitvalt. In geval van nood is er een noodstroomvoorziening aanwezig in de vorm van een aggregaat.

 • Op en rondom het erf is er veel aandacht voor Natuur. Het land wordt bemest met ruige mest. Ruige mest is goed voor de biodiversiteit in de grond en de strostukjes kunnen dienen als nestmateriaal voor weidevogels. Er is een houtwal aangeplant en meerdere boomranden en struiken zorgen ervoor dat er volop schuil- en nestmogelijkheid is voor diverse dieren. Zowel de boerenzwaluw als de huiszwaluw zijn hier in het voorjaar en de zomer een veelgeziene vogel.

 • Het bedrijf van familie Aarnink heeft een nette en opgeruimde uitstraling. Er is een bedrijfsplan uitgevoerd waardoor het bedrijf goed opgaat in de omgeving. Zo zijn er streekeigenbomen geplaatst en is er een houtwal aangeplant.

  De kadaverplaats is afgeschermd met een heg waardoor deze niet zichtbaar en ruikbaar is voor voorbijgangers.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners