Welkom op de website van Salland

Kalverhouderij en akkerbouwbedrijf Mts Flierman

De boerderij de “De Zwijnenberg” word al sinds 1928 beheerd door de familie Flierman. Sinds 2016 wonen Bastiaan en Henrike met hun 2 kinderen op de boerderij. De maatschap bestaat uit Johan & Herma Flierman en Bastiaan Flierman.

We hebben circa 85 Ha landbouwgrond in gebruik. Hier telen we diverse gewassen op zoals:
Aardappelen (voor zetmeel en voor consumptie), Suikerbieten (voor de suikerklontjes in de koffie), Lelies en gladiolen (voor de bollenteelt), 1e jaarsplantuitjes (dit is plantgoed voor consumptie uien), Maïs (voer voor onze eigen kalveren en buur koeien).

Door dit ruime bouwplan zijn we gespreid over het jaar lekker druk met z’n allen. Het meeste werk voor alle teelten doen we zelf hiervoor hebben we een heel aantal machines.

Ook hebben we een kalverhouderij (rozé vlees). De 90 kalveren komen bij ons op het bedrijf als ze zo’n 12 weken oud zijn. Deze kalveren drinken geen melk meer ze krijgen bij ons 2x per dag maïs en brok water kunnen ze de hele dag door drinken. Als ze 8 maand oud zijn worden ze geslacht.

Door mee te doen aan Salland Eet En Boert Bewust willen we laten zien hoe het er op onze boerderij aan toe gaat. Hierdoor zouden we graag willen dat “het gat” tussen boeren en burgers niet groter wordt.

Kalverhouderij en akkerbouwbedrijf Mts Flierman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We willen openstaan voor gesprek, ook over gevoelige onderwerpen zoals over het houden van de vleeskalveren. Door onze deelname aan Boert Bewust proberen we meer verbinding met de maatschappij te zoeken.

  • De kringloop is belangrijk, we gebruiken de mest van onze kalveren voor ons akkerbouwbedrijf, zo benutten we de mineralen optimaal, wat het milieu ten goede komt.

  • Door zonnepanelen wekken we meer stroom op dan we zelf gebruiken. Een klein deel leveren we dus terug als groene stroom.

  • Het stalklimaat houden we zo goed mogelijk in de gaten , zodat de dieren een prettige leefomgeving hebben. We voeren brokken, stro en zelfverbouwde maïs, en de dieren krijgen onbeperkt water.

  • Gezonde dieren zijn vrolijke, blije dieren, en dat maakt de boer blij!

  • Op de natuur moeten we zuinig zijn, dus daar moeten we rekening mee houden. We zaaien bloemenranden langs de akkers, er staan bomen en struiken op het erf ten behoeve van vogels en insecten, en natuurlijk laten we geen afval slingeren!

  • We proberen ons erf netjes te houden, al wordt er ook gewerkt en dat mag ook gezien worden. Bewust hebben we voldoende bomen aangeplant, om landschappelijk inpassend te zijn.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners