Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Harink

Welkom bij Melkveebedrijf Harink-Mulder,

Het gezin bestaat uit Marcel, Tessa en hun kinderen, Elin, Jorn en Nout.
Het melkveebedrijf wordt gerund door Marcel en Tessa Harink, ook springt de vader van Marcel nog regelmatig bij.
Tessa werkt daarnaast als verpleegkundige in het ziekenhuis.
Er lopen 110 melkkoeien met 50 stuks jongvee. Het bedrijf levert de melk onder het Planet Proof keurmerk, het bedrijf voldoet hiervoor aan extra vereisten op het gebied van o.a. natuur, dierwelzijn en energie.
Op de 58 ha grond worden gras en maïs geteeld als voer voor de koeien.
Het bedrijf probeert op een economische, duurzame en met oog op de omgeving melk te produceren.
Zo is het bedrijf zelfvoorzienend in elektriciteit, door middel van zonnepanelen. Ook is er aandacht voor biodiversiteit. Er zijn akkerranden waar bloemen worden gezaaid, boomsingels en botanisch hooiland.

Melkveebedrijf Harink

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Regelmatig komen er kinderen spelen, die graag een kijkje nemen bij de dieren. Op deze manier raken ook zij vertrouwd raken met het boerenleven. We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan en antwoord te geven op de vragen die in de maatschappij leven.

 • Ons bedrijf ligt kort bij het dorp, waardoor veel mensen ons bedrijf zien als ze voorbij komen. Dat is mede een reden om zorgvuldig met het milieu om te gaan. Zo behandelen we onze mest door een middel toe te voegen dat de uitstoot (emissie) sterk verminderd. De mineralen uit de mest kunnen we hierdoor veel beter benutten op ons land, én er is nauwelijks last van stank door de mest.

 • We vinden het een leuke uitdaging om na te denken hoe we steeds meer verantwoord met energie om kunnen gaan. Momenteel zijn we zelfvoorzienend met zonnepanelen en nemen we diverse besparende maatregelen.

 • Als we goed voor onze koeien zorgen, zorgen zij goed voor ons. In de hete zomerperiodes houden we de dieren overdag op stal, waar het aangenaam is en gaan ze ’s nachts de wei in. Sowieso lopen onze koeien veel buiten, wat hun welzijn ten goede komt.

 • Het is belangrijk om goed hygiënisch te werken, zodat we ziekten zoveel mogelijk voorkomen. Zo maken we gebruik van bedrijfseigen kleding voor bezoekers.
  Een dier dat niet fit is, herkennen we snel, en brengen we naar de ziekenboeg. Zo kunnen we snel ingrijpen en behandelen als het nodig is.

 • We zetten ons in om de biodiversiteit te verbeteren, door akkerranden langs de maïs in te zaaien met bloemen. De diversiteit aan bloemen én aan vlinders die er voedsel vinden, wordt geteld door een deskundige. Natuur hoort uiteindelijk gewoon bij het boerenerf, al is er altijd een afweging tussen wat economisch wel en niet haalbaar is.

 • Op de lampen in de stal hebben we kappen geplaatst, zodat, als het in de avond vroeg donker wordt en de lampen nog aanstaan, het licht niet naar buiten schijnt. Dit komt ten goede aan trekkende vogels, die misleid worden door verlichte stallen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners