Welkom op de website van Salland

Melkveebedrijf Grotentraast

Wij zijn de familie Grotentraast en hebben een melkveebedrijf met 90 melkkoeien en 45 stuks jongvee. Ons bedrijf is extensief, dat betekent dat al het ruwvoer voor onze koeien van eigen land komt en alle mest van de koeien op ons eigen land gebruikt wordt.

Al 100 jaar zitten wij als familie Grotentraast op de Voorhorst en zijn inmiddels de 3e generatie die het bedrijf draaiende weten te houden. Wij hebben 2 kinderen, Willem & Anna die  af en toe meehelpen.

Wij vinden het erg belangrijk om op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn te blijven ontwikkelen. We willen ons graag inzetten om de afstand tussen boer en burger kleiner te maken.

Naast het werk op de boerderij ontvangen wij MBO-leerlingen en geven hen praktijklessen over melken met een melkrobot. Rianne is naast het werk op de boerderij 3 dagen in dienst bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, hierdoor kan zij praktijkervaringen verwerken en overbrengen.

In 2009 hebben wij een nieuwe ligboxenstal gebouwd die onder andere voorzien is van ventilatoren, roosterberegening, koe borstels, mestrobot en 2 melkrobots.

Kom gerust langs!

Melkveebedrijf Grotentraast

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het melkveebedrijf vormt regelmatig onderdeel van een avondvierdaagse. Mensen kunnen zodoende al wandelend het bedrijf bekijken. Ook werkt de familie regelmatig mee aan items voor televisie en social media, mede dankzij Anna die landelijk grote bekendheid vergaarde door haar column over het boerenleven. Op verschillende manieren werkt familie Grotentraast aan transparantie van de sector.

  • Het bedrijf is volledig zelfvoorzienend qua ruwvoer: er hoeft geen gras of mais aangekocht te worden. Om erfafspoeling tegen te gaan is er een bezinksloot aangelegd.

  • Het bedrijf neemt groene stroom af. Daarnaast worden verschillende maatregelen getroffen om energie te besparen. Zo wordt er gebruik gemaakt van ledverlichting in de stal en is er een frequentieregelaar. De frequentieregelaar zorgt voor een gelijkmatigere belasting van het elektriciteitsnetwerk en hiermee wordt energie bespaard.

  • De koeien kunnen liggen op comfortabele koematrassen. De koeien die een kalfje krijgen, kunnen terecht in een ruim strohok waar zij voldoende ruimte hebben om hun kalf ter wereld te kunnen brengen. Een ventilator in de stal zorgt ervoor dat bij hoge temperaturen het klimaat in de stal aangenaam blijft. Ook zijn er twee koeborstels aanwezig.

  • Op dit melkveebedrijf wordt heel beperkt medicijnen toegediend. De zogeheten Dier Dag Dosering ligt meer dan 50% onder de streefwaarde die voor melkveebedrijven is bepaald. Een mestrobot zorgt ervoor dat de roosters goed schoon worden gehouden. Daarnaast doet de familie mee aan een monitoringssysteem om de diergezondheid nauwlettend in de gaten te kunnen houden.

  • Het bedrijf beschikt over voldoende grond om de mest van eigen koeien volledig te kunnen benutten.

  • Het erf van familie Grotentraast ziet er netjes en opgeruimd uit. Er is veel aandacht voor de natuur: akkerranden worden ingezaaid met bloemmengsels, er zijn vogelkasten en wilgenrijen. De koeien en het jongvee worden vanaf de lente tot en met het najaar beweid.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners