Welkom op de website van Salland

Biologisch melkveebedrijf Valk-van Dam

Wij, Erik en Rianne Valk, hebben in Broekland een biologisch melkveebedrijf met zo’n 90 koeien en 40 stuks jongvee. We zien ons zelf als voedselproducent van melk en vlees en proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de elementen die de natuur ons te bieden heeft.

Onze melkkoeien lopen vanaf het vroege voorjaar buiten om gras, klaver en andere kruiden te eten. Dit zorgt ook voor een natuurlijke bemesting van de bodem. Ons jongvee graast van het voorjaar tot en met het najaar in het natuurgebied van Staatsbosbeheer in de uiterwaarden van de rivier de IJssel bij Wijhe.

Percelen met gras die niet beweid worden maaien we, om te verwerken tot kuilvoer en hooi voor de wintermaanden als het vee op stal staat. Ook in de stal kunnen de koeien optimaal liggen in een bed van stro en de looppaden worden automatisch schoongehouden door een robot. Onze zonnepanelen zorgen voor de elektriciteit.

De melk van onze koeien gaat naar zuivelcoöperatie FrieslandCampina en wordt daar verwerkt tot allerlei biologische zuivelproducten. Maar u kunt bij ons ook verse rauwe melk kopen.

Biologisch melkveebedrijf Valk-van Dam

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Verbinding met de burger is vanzelfsprekend iets dat bij ons vak als boer hoort. We genieten tenslotte allemaal van het landschap, de koeien in de wei. Door wat melk en kaas te verkopen, schoolklassen te ontvangen, rondleidingen te geven en actief te zijn op social media, proberen de verbinding te versterken.

 • De zure perssappen, die uit het ingekuilde voer voor de koeien komen, wordt afgevoerd naar een bezinksloot. Zo komt er geen vervuild water in het oppervlaktewater terecht.
  Omdat we biologisch boeren, gebruiken we geen kunstmest en krijgen onze koeien geen extra eiwit gevoerd. De ammoniakemissie, en daarmee de geuruitstoot, is daardoor laag.

 • Met energie willen we verantwoord omgaan. We hebben diverse maatregelen genomen om energie te besparen, zoals een voorkoeler bij de melk en LED verlichting. Op de melkrobot zitten frequentieregelaars, die onnodig energieverbruik voorkomen. Deels wekken we onze energie op door middel van zonnepanelen.

 • Het welzijn van de dieren is belangrijk, ze moeten zich comfortabel voelen. Diepstrooisel boxen, ligbedden met een dikke laag strooisel, zorgt voor dit comfort.
  Onze dieren komen al vanaf een maand of 4 in de wei. Dat vinden wij voor de dieren het meest comfortabel.

 • In de biologische melkveehouderij mag beperkt antibiotica worden gebruikt. Ten opzichte van de gangbare melkveehouderij, mag de melk van een koe die behandeld wordt, veel langer niet geleverd worden. Daarom streven we naar een zo laag mogelijk antibioticagebruik.

 • Natuur is onderdeel van ons bedrijf. We proberen op basis van wat de natuur biedt, ons bedrijf te runnen en er met zorg mee om te gaan. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de ruige mest, mest met stro, voor het grasland. Bodemleven, zoals wormen en andere insecten gedijen daar goed op, en zij zijn op hun beurt weer een belangrijke voedselbron voor weidevogels.

 • De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog, waar boer en burgers van kunnen genieten. We vinden het belangrijk dat ook onze omgeving kan genieten van ons bedrijf. Ook de koeien in de wei zijn een mooi visitekaartje.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners