Welkom op de website van Salland

Biologisch melkgeitenbedrijf Reimert

Op dit biologische melkgeitenbedrijf in Mariënheem wonen wij, Gerard, Ans en Lisa samen met onze andere kinderen. Wij melken 1400 melkgeiten, 2 keer per dag. Hiernaast hebben wij 350 lammeren voor de opfok. Zij vormen de nieuwe generatie melkgeiten.

In de zomertijden lopen onze melkgeiten en lammeren buiten. We hebben speeltoestellen in de weide voor de lammeren, daar spelen ze graag op en ze zijn dus ook veel buiten te zien! De melkgeiten kun je ook om de boerderij zien lopen. Elke 5 weken krijgen zij een schoon perceel om mogelijk wormbesmetting te voorkomen.

Wij hebben 85 ha land in gebruik. Hierdoor zijn wij zelfvoorzienend. Al het land dat wij in gebruik hebben, eigen en middels samenwerking, ligt rond 8 km van ons bedrijf. De geiten krijgen als rantsoen gras, snijmais en brok gevoerd.

De mest die de geiten produceren wordt voor een deel op ons land gebracht. Het andere deel wordt door biologische akkerbouwers gebruikt. Hier komt biologische varkensdrijfmest uit de regio voor terug. Daardoor kunnen wij in het teelt seizoen samen met witte en rode klaver voldoende gewasopbrengst krijgen.

Wij vinden het belangrijk om burgers te betrekken bij onze bedrijfsvoering door ze te laten zien wat er op ons bedrijf gebeurd. Dit doen wij o.a. door het bijhouden van een Facebook pagina. Achter op één van de stallen is het Panorama Salland geschilderd die je vrij kunt bezichtigen. Ook loopt het wandelpad van het ommetje van Mariënheem achter over ons weiland en door ons bos, genaamd het Snappertspad.

Wij zijn een erkend leerbedrijf hierdoor hebben wij stagiaires over de vloer. Tevens ontvangen wij wel eens geïnteresseerden aan wie wij met plezier een rondleiding geven. Wij zijn trots op ons bedrijf en de gehele agrarische sector!

Biologisch melkgeitenbedrijf Reimert

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We zoeken actief de verbinding met de maatschappij, door onder andere huisverkoop van (geiten)kaas en andere producten, sponsoring van de lokale voetbalclub en door regelmatig berichten te plaatsen op Facebook. Op deze manier willen we uitdragen wat we doen en uitleggen waarom we doen wat we doen.

  • We hebben bewust gekozen om ons bedrijf op biologische wijze te runnen, omdat we zuinig zijn op het milieu. Zo gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen om onkruid dood te spuiten.

  • Zuinig omgaan met energie is vanzelfsprekend. We nemen diverse besparende maatregelen, zoals LED verlichting in de stal. Ook zijn we bezig met de aanschaf van zonnepanelen, om in de toekomst onze eigen energie te kunnen opwekken.

  • We kozen bewust voor biologisch boeren, omdat we het welzijn van de dieren daarbij beter vinden. Zo hebben de dieren meer ruimte tot hun beschikking en krijgen ze weidegang.

  • Bij de melkgeiten gebruiken we nauwelijks tot geen antibiotica. Alleen bij de lammeren als het nodig is, zij zijn kwetsbaar als ze geboren zijn. Hygiënisch werken kan gelukkig veel problemen voorkomen.

  • We dragen zorg voor de biodiversiteit, onder andere door vogels op het erf een plekje te bieden in nestkasten en struiken. Ook hebben we een perceel bloemen voor de stal, met een insectenhotel. Het ziet er mooi uit en draagt bij aan het behoud van de diverse insecten.

  • Een net, opgeruimd bedrijf, vinden we belangrijk.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners