Welkom op de website van Salland

Landbouwbedrijf Varkenshouderij Bessembinder

Rond de jaren 60 begonnen opa en oma Bessembinder op de Lichtenberg een gemengd bedrijf, met koeien, varkens, kippen en nog meer dieren die over het erf liepen. Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid en is zich, toen oudste zoon Jos in het bedrijf kwam, gaan specialiseren op varkens en koeien. Toen Jos samen met zijn vrouw Wilma het bedrijf overnam, was de boerderij, gelegen aan de Sallandse Heuvelrug, al snel te groot voor die locatie.

Om het bedrijf een perspectief te bieden voor opvolging, kozen Jos en Wilma ervoor om met alleen varkens door te gaan en het bedrijf te verplaatsen. Ze vonden een nieuwe plek in Notter, gemeente Wierden. Op die plek werd in 2011 een modern vleesvarkensbedrijf gebouwd met 4800 varkens. Tijdens de verplaatsing bood zich de opvolging aan, jongste zoon Coen kreeg liefhebberij voor de varkenshouderij en is zich in zijn opleidingen gaan richten op de overname en het houden van varkenshouderij.

In 2017 deed zich een mooie kans voor waar Coen zelfstandig, in maatschap met zijn ouders een vleesvarkensbedrijf kon runnen. Aan de Holterweg in Heeten kwam een modern vleesvarkensbedrijf met potentie voor de toekomst te koop. Familie Bessembinder ging erop in en in 2018 hadden ze alles rond. Coen is samen met zijn vriendin Danya bij de tweede locatie gaan wonen.

Op beide locaties houdt de familie Bessembinder vleesvarkens volgens het Good Farming STAR-concept. Dit wil zeggen dat ze voldoen aan extra richtlijnen voor een betere diergezondheid en -welzijn. De voornaamste aanpassingen ten opzichte van de wettelijke eisen, zijn extra leefruimte voor de varkens, meer afleidingsmateriaal zoals stro in de hokken en de varkens worden niet gecastreerd.

Op gebied van duurzaamheid draagt de familie ook zijn steentje bij, de bedrijven zijn netto leverancier van energie. Met de zonnepanelen op het dak, wordt meer elektriciteit opgewekt, dan er wordt verbruikt in de stallen.

Landbouwbedrijf Varkenshouderij Bessembinder

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners