Welkom op de website van Salland

Akkerbouwbedrijf en kalverhouderij Mts Flierman

De boerderij de “De Zwijnenberg” word al sinds 1928 beheerd door de familie Flierman. Sinds 2016 wonen Bastiaan en Henrike met hun 2 kinderen op de boerderij. De maatschap bestaat uit Johan & Herma Flierman en Bastiaan Flierman.

We hebben circa 85 Ha landbouwgrond in gebruik. Hier telen we diverse gewassen op zoals:
Aardappelen (voor zetmeel en voor consumptie), Suikerbieten (voor de suikerklontjes in de koffie), Lelies en gladiolen (voor de bollenteelt), 1e jaarsplantuitjes (dit is plantgoed voor consumptie uien), Maïs (voer voor onze eigen kalveren en buur koeien).

Door dit ruime bouwplan zijn we gespreid over het jaar lekker druk met z’n allen. Het meeste werk voor alle teelten doen we zelf hiervoor hebben we een heel aantal machines.

Ook hebben we een kalverhouderij (rozé vlees). De 90 kalveren komen bij ons op het bedrijf als ze zo’n 12 weken oud zijn. Deze kalveren drinken geen melk meer ze krijgen bij ons 2x per dag maïs en brok water kunnen ze de hele dag door drinken. Als ze 8 maand oud zijn worden ze geslacht.

Door mee te doen aan Salland Eet En Boert Bewust willen we laten zien hoe het er op onze boerderij aan toe gaat. Hierdoor zouden we graag willen dat “het gat” tussen boeren en burgers niet groter wordt.

Akkerbouwbedrijf en kalverhouderij Mts Flierman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We willen openstaan voor gesprek, ook over gevoelige onderwerpen zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door onze deelname aan Boert Bewust proberen we meer verbinding met de maatschappij te zoeken.

  • De kringloop is belangrijk, we gebruiken de mest van onze kalveren voor ons akkerbouwbedrijf, zo benutten we de mineralen optimaal, wat het milieu ten goede komt.

  • Binnen de akkerbouw is het brandstofverbruik een grote kostenpost. Logisch, want we gebruiken de trekker veel. Door te kiezen van bepaald type trekkers, bewust niet te grote, proberen we hier bewust mee om te gaan.

  • Op de natuur moeten we zuinig zijn, dus daar moeten we rekening mee houden. We zaaien bloemenranden langs de akkers, er staan bomen en struiken op het erf ten behoeve van vogels en insecten, en natuurlijk laten we geen afval slingeren!

  • We proberen ons erf netjes te houden, al wordt er ook gewerkt en dat mag ook gezien worden. Bewust hebben we voldoende bomen aangeplant, om landschappelijk inpassend te zijn.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners