Welkom op de website van Salland

Agrarisch bedrijf De Jonghe Leeuw

In de Lierderbroekerpolder gelegen tussen Herxen en Lierderholthuis staat het akkerbouwbedrijf “De Jonghe Leeuw”.
De stelpboerderij, met zijn kenmerkende grote dak, is in de verre omtrek reeds te zien.

De duurzame en natuur inclusieve bedrijfsvoering omvat o.a. de teelten suikerbieten, brouwgerst, baktarwe, consumptie aardappelen, uien. De akkerranden, vol bloemen zijn een walhalla voor bijen en insecten, bieden voedsel en bescherming aan de vele weidevogels die er nestelen, zoals de kievit en de scholekster. De zaden van de bloemen, zorgen voor het voedsel voor het overwinterend wild.

De samenstelling van de rivierklei, waar de gewassen op geteeld worden, zorgt voor buitengewoon smaakvolle producten die, in ons verkoopstalletje op het erf worden verkocht, zoals de aardappelrassen Bildtstar, Bonnata en Frieslander, evenals onze gele en rode uien. Eieren van collega boerin, honing en seizoensgroenten uit eigen moestuin behoren ook tot het wisselende assortiment.

 

Agrarisch bedrijf De Jonghe Leeuw

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie De Jongh de Leeuw zet zich veelvuldig in voor de boer burger verbinding. Zij werken mee aan bestaande initiatieven, zoals de jaarlijkse fietstocht van Salland Boert en Eet Bewust, maar Annuska organiseert ook zelf activiteiten. Laatst heeft zij een trekkertoertocht georganiseerd. Ook staan zij op markten en fairs.

  • Familie De Jongh de Leeuw probeert zo secuur mogelijk om te gaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo spuiten zij met de hoogste driftreductie, en helpen de akkerranden er aan mee dat middelen niet kunnen uit spoelen naar de omliggende sloten. Machines spuiten zij alleen schoon als dit echt nodig is, en erfafspoelingswater komt terecht in de bezinksloot.

     

  • Leo en Annuska proberen een evenwicht te creëren wat betreft natuur. Hun erf is een aantrekkelijke omgeving voor alles dat groeit en bloeit. De akkerranden en bijenkasten helpen hier aan mee. Daarnaast is de familie fanatiek met het beheren van weidevogels. Een groep vrijwilligers helpt hen met het markeren van de nesten. Leo en Annuska rijden er vervolgens om heen, of verplaatsen de nesten. De kuikens kunnen zich vervolgens verschuilen in de akkerranden. Naast weidevogels hebben zij ook wilde fazanten, patrijzen en steenuilen gespot op en rondom hun boerderij. Annuska heeft zelf 7 bijenkasten op het erf staan die overvol zijn; een teken dat bijen prima op een akkerbouwbedrijf kunnen leven.

  • Het bedrijf van Leo en Annuska oogt vriendelijk en laagdrempelig. Het bord van de Veldleeuwerik en de winkelruimte nodigen uit om een kijkje te nemen op het erf. Rondom de boerderij is veel groen aangeplant.

  • Leo en Annuska gebruiken organische mest in de vorm van verteerde geitenmest. Dit heeft een ontzettend goede werking op het bodemleven. Daarnaast hebben weidevogels en ander leven in en op de gronden hier baat bij. Familie De Jongh de Leeuw werkt regelmatig mee aan onderzoeken van Wageningen Universiteit. Momenteel is een onderzoek naar gewasbescherming gaande. Ze kijken hoe het gebruik van gewasbescherming voorkomen kan worden. Denk hierbij aan het telen van gewassen die weerbaarder zijn.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners