Boerderijeducatie Legkippenbedrijf Grootentraast – Schalkhaar

Boerderijeducatie Legkippenbedrijf Grootentraast – Schalkhaar

Maatschap Grootentraast is een familiebedrijf in Schalkhaar (Averlo) met legkippen. Het bedrijf telt 2 pluimveestallen, waar in totaal ruim 42.000 legkippen verblijven. Deze produceren jaarlijks zo’n 14 miljoen eieren. In de ene stal verblijven 14.265 scharrelkippen met volière-huisvesting. In de andere stal verblijven 27.960 kippen volgens het concept: ‘1 Ster Beter Leven Keurmerk’ van de dierenbescherming. Hiermee proberen we in te spelen op de vraag die in de maatschappij leeft. Daarnaast heeft het bedrijf 27 hectare grond in eigendom voor akkerbouw; hier wordt hoofdzakelijk mais op geteeld.

We zijn ook bewust bezig met het leveren van actieve bijdrage aan meer verbinding tussen boer en burger  en vinden het hierbij belangrijk dat burgers een reëel beeld vormen over hoe het reilt en zeilt op een boerderij.

Daarom stellen wij ons bedrijf ook open voor een boerderijbezoek of praktijkles op de boerderij. ‘Transparantie’ en ‘ beleving’  zijn hierbij de sleutelwoorden! Aan de orde komen items als bedrijfsgeschiedenis, werkzaamheden van de boer(in), bouw/biologie en levenscyclus van kippen, diergezondheid en welzijn, de stal, techniek/duurzaamheid, product eieren, voedselveiligheid en het proces van ‘ei-op-boerderij tot ei-op-je-bord’. Dus, wil je meer weten over legkippen, hun stal en de eieren die zij leggen, dan kun je bij ons terecht!

 

Bedrijfsnaam Maatschap Grootentraast
Adres Avergoorsedijk 7
Postcode 7433 RG
Woonplaats Schalkhaar
Naar de website